PF 2009

18. prosince 2008 Autor: Zuzana Roithová

Motto: „Budoucnost patří společnosti, která si váží rodiny a její péče o děti.“

 

Dovoluji si Vás a Vaši rodinu oslovit v tomto předvánočním čase svým dopisem. Spolu s přiloženým vánočním přáním přijměte, prosím, mé poděkování za Vaši podporu „Protestu proti zrušení či devalvaci církevních sňatků v ČR“. Někteří z Vás jej již dříve obdrželi emailem, mnohé však oslovuji poprvé. Nesmírně si vážím každého jednotlivého podpisu. Zvláštní uznání bezpochyby patří těm, kteří spontánně organizují podpisové archy pro ty, kdo nemají přístup na internet.

I díky Vašemu osobnímu podpisu se zdařilo vyvolat intenzivní veřejnou diskuzi. A ta spolu s dalšími stanovisky přiměla ministra spravedlnosti slíbit, že do vlády předá upravený návrh Občanského zákoníku tak, aby byla zachována pro obě formy sňatků současná právní úprava. Další politický střet se ovšem ještě odehraje napřesrok na půdě českého parlamentu. Věřím, že tam převáží zdravý rozum, a to i s ohledem na Váš stále sílící hlas (téměř 40 tisíc signatářů přihlášených na stránce www.roithova.cz/protest). Mimochodem dvojí formu sňatků mají dvě třetiny států EU.

Protestem však upozorňujeme také na to, že návrh Občanského zákoníku má i ambici zcela nahradit dnešní Zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.), přitom nejen že neposiluje, ale dokonce vypouští principy, které rodině určují specifický společenský význam. Jsem přesvědčena, že máme sílu změnit i toto a dosáhnout, že kodex upravující základní vztahy občanů bude právní oporou pro společenskou renesanci rodiny. Jde jak o naší společnou ideu, tak i o nutnost, neboť čelíme největší demografické krizi v historii.

Proto zejména:

1. nelze rezignovat na morálně-hodnotový základ manželství. Do nového OZ je třeba začlenit: „Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí“ (viz současné znění Zákona o rodině, §1),

2. nelze připustit návrh hlásající, že poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy (§579 návrhu OZ),

3. nelze oslabit právní ochranu dětí a např. vypustit, že o dítě pečují rodiče společně a že se tato péče týká: zdraví, tělesného, citového, rozumového a mravního vývoje.

Rodinné právo nepatří přímo do pravomoci EU. V Evropském parlamentu se však věnuji také evropské legislativě, která má zásadní vliv na ochranu dětského spotřebitele a zvyšuje tak prakticky bezpečnost pro evropské rodiny s dětmi. Moje spolupráce s rodiči z mateřských center v ČR a také se Sdružením obrany spotřebitelů mne motivovala k vybudování nové webové stránky WWW.BUDULINEK.EU, věnované ochraně dětí před nebezpečnými výrobky i službami na českém trhu. Věřím, že tento virtuální „vánoční dárek“ svými informacemi propojenými s dalšími zdroji a doplněnými radami pomůže rodičům lépe se orientovat na liberalizovaném trhu tak, že dokáží snížit zmíněná očekávaná rizika pro svou rodinu na minimum.

Budu ráda, když budete  odkaz na www.budulinek.eu předávat dál, aby se rozšířil okruh těch, kteří se dozví, že „poučený Budulínek“ nabízí aktuální užitečné rady pro rodiče. Například na co si dát pozor při výběru hraček či potravin nebo důležité desatero správného výběru dětské boty a že je nutné usilovat o povinnou certifikaci této obuvi, aby se do evropských a tím i českých obchodů co nejdříve vrátily zdravotně nezávadné boty pro děti.

V lednu vyhlásím také první soutěž o zajímavé ceny a postupně budou přibývat další užitečné informace pro rodiče. Například aktuální doporučení, jak co nejúčinněji ochránit děti před nebezpečným obsahem na internetu a minimalizovat další rizika on-line komunikace. Stránky také průběžně informují o projednávání aktuálních směrnic a nařízení EU, jež se vztahují k těmto tématům. Velice ocením Vaše náměty a připomínky, zvláště pokud na stránkách nenajdete, co potřebujete.

Jsem přesvědčena, že odpovědná je ta společnost, která si váží rodin a podporuje je nejen slovy, ale pomáhá jim všude tam, kde to je potřeba.

Vaše Zuzana Roithová

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS