Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Internetová kriminalita

11. listopadu 2008 Autor: Eva Potužníková

Každé čtvrté dítě bylo při elektronické komunikaci dotázáno na sexualitu nebo sexuální zkušenosti, každé páté se setkalo na internetu s dospělým, který se vydával za někoho mladšího. Například v Británii za posledních deset let počet závadných stránek zvýšil o 1 500 procent.

 

Rodiče mají o rizicích na internetu jakési povědomí, často ale nemají tušení, po jakých stránkách jejich děti brouzdají a nezřídka jim ve znalostech a používání moderních technologií nestačí. Čtrnáct procent dětí, tedy každé sedmé, se setkalo s člověkem, kterého poznalo na internetu, tuto skutečnost ale připustily jen 4 procenta rodičů. Děti od 13 do 17 let jsou nejohroženější skupinou a přitom jsou velmi lehkomyslné: podle McAfee UK se 40 procent z nich nestará o nebezpečí virů při stahování souborů, více než polovina jich na internetu vědomě vykonává nelegální aktivity a 37 procent mladistvých nekontroluje emailové přílohy na přítomnost virů. V databázi Interpolu je přes půl milionu snímků hochů a dívek zneužitých pro porno, jen 500 jich ale bylo zachráněno.

Evropská komise navrhla přísnější pravidla k ochraně dětí na internetu, tzv. „Bezpečnější internet“. Návrh chce mimo jiné zajistit poradenství v souvislosti se zachováním bezpečnosti při používání internetu právě proto, že učitelé a rodiče mají často jen velice omezené znalosti o nových technických možnostech. Tato činnost bude mezinárodně propojena, aby bylo možné sdílet zkušenosti z různých zemí. Program EK bude realizován v období 2009–2013 a je na něj vyčleněn rozpočet ve výši 55 milionů eur, od roku 2005 do programu k zajištění vyšší bezpečnosti internetu EU vložila 45 milionů eur. Bude rozdělen do čtyř hlavních směrů činnosti: omezení škodlivého chování prostřednictvím boje proti nedovoleným obsahům a potíráním případů zneužívání na internetu; podpora bezpečnějšího internetového prostředí, a to i využitím technologických nástrojů vytvořených ad hoc; šíření informací, zajišťování širší účasti a prevence; a konečně vytvoření znalostní základny, jež bude napomáhat spolupráci a výměně osvědčených postupů na mezinárodní úrovni.
S rozšířením nových technologií a vyšším stupněm počítačové gramotnosti jsou děti stále více vystaveny rizikům spojeným s nedovolenými obsahy a škodlivým chováním, jako např. obtěžování, dětské pornografii, podvodnému získávání důvěry dětí, šikaně, šíření rasistických materiálů, podněcování k sebepoškozování, anorexii a k sebevraždě. Právě s takovými jevy, jako je podvodné získávání důvěry dětí k sexuálním účelům prostřednictvím psychologické manipulace („grooming“), šikana na internetu a také navádění k sebepoškozování, se podle zprávy Eurobarometru děti rodičům nesvěřují kvůli pocitu hanby nebo ze strachu, že budou mít zakázáno používat „chat“, nebo prostě proto, že dítě podcenilo závažnost daného případu. Jsou tedy mnohem zákeřnější a těžko rozpoznatelné. A „grooming“, podvodné získávání důvěry na internetu, jehož záměrem je setkání v reálném životě, je velmi nebezpečný už proto, že je příznakem zneužití dítěte.
Důležité je zřizování krizových linek, které hrají důležitou úlohu před zahájením vyšetřování, neboť shromažďují oznámení a v první fázi vyhodnocují nezákonnost obsahu, na nějž byly upozorněny. Taková kontaktní místa představují síť pro směřování informací k policejním útvarům a krizovým linkám, které jsou součástí sítě INHOPE – v ČR Internethotline zřizovaná Nadací Naše dítě či Internethelpline provozovaná Sdružením Linka bezpečí. Mimoto je podstatné, aby služby umožňující komunikaci na internetu („chat“) byly pod kontrolou, zvláště pokud jde o děti. Některé zkušenosti v tomto směru přinesly úspěch a byly zavedeny do praxe za účelem kontroly přístupu u „chatů“ určených dětem a preventivního ověřování „obsahu vytvářeného uživatelem“, který byl vložen na internetové stránky.
Současná česká legislativa nikterak neupravuje ochranu dětí při používání internetu. Týká se pouze audiovizuálního vysílání, jehož dodržování zajišťuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Ta může udělit pokutu až deset milionů korun televizi, pokud odvysílá nevhodný obsah (násilný, erotický) v čase, kdy jí to zákon neumožňuje.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS