Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Posílit boj proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii

10. dubna 2009 Autor: EP

Evropský parlament dne 3. 2. 2009 přijal zprávu, která předkládá řadu doporučení na posílení boje proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii. Poslanci doporučují především trestně stíhat poskytovatele pedofilních diskusních stránek nebo internetových pedofilních fór, a domnívají se, že zakázány by měly být také inzeráty, které nabádají k sexuálnímu zneužívání dětí, stejně jako dětská sexuální turistika, jež by měla být ve všech členských státech považována za trestný čin.

 

Poslanci připomněli, že děti stále častěji používají nové technologie a tráví čím dál větší část svého společenského života na internetu. Následkem toho využívá internet také stále větší počet potenciálních či skutečných pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů k přípravě sexuálního zneužívání dětí, zejména prostřednictvím „groomingu" (nalákání dětí k sexuálním praktikám) a dětské pornografie.

Parlament z těchto důvodů vyzývá k zákazu všech forem sexuálního zneužívání dětí, včetně „groomingu". Trestní sankce by měly být ukládány také poskytovatelům pedofilních diskusních stránek (chatů) nebo internetových pedofilních fór.

Poslanci se rovněž domnívají, že osoby, jejichž práce zahrnuje pravidelný kontakt s dětmi, by měly nahlásit každou situaci, kdy mají důvod se domnívat, že dochází ke zneužívání.

EU by měla financovat preventivní programy
Poslanci žádají Evropskou komisi, aby přezkoumala rámcové rozhodnutí s cílem vytvořit vnitrostátní systémy řízení zaměřené na pachatele sexuálně motivovaných trestných činů, které by zahrnovaly řízení rizik, intervenčních programů, jež by zabránily riziku opakování trestných činů. Tyto intervenční programy by přitom mohly být financovány z prostředků rozpočtu Evropské unie.

Parlament vyzývá také členské státy k přijetí opatření, která by oběti sexuálního vykořisťování vybízela k podávání trestněprávních a občanskoprávních žalob proti pachatelům sexuálně motivovaných trestných činů.

Poslanci dále zdůrazňují, že zakázány by měly být také inzeráty, které nabádají k sexuálnímu zneužívání dětí, stejně jako dětská sexuální turistika, která by měla být ve všech členských státech považována za trestný čin. Na občany EU, kteří se dopustí sexuálně motivovaného trestného činu vůči dítěti v jakékoli zemi EU nebo mimo ni, by se kromě toho měly vztahovat jednotné extrateritoriální trestněprávní předpisy platné v celé EU.

Opční protokol k Úmluvě OSN o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
Poslanci na závěr vyzývají členské státy, které tak dosud neučinily, aby podepsaly a ratifikovaly Opční protokol k Úmluvě OSN (viz přiložený dokument) o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. Mezi členské státy, které protokol dosud nepodepsaly, patří Česká republika, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Slovensko a Španělsko.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS