Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Kyberšikana - jak se proti ní bránit?

8. července 2009 Autor: SaferInternet.cz

Šikana je jakýkoli druh opakovaného obtěžování, slovního, psychického nebo fyzického, kterého se dopouští jednotlivec nebo skupina vůči druhým. Šikana je vždy špatné a nepřijatelné chování. Nikdy ji nesmíme přehlížet nebo ignorovat.

 

Jak se bránit proti kyberšikaně?

 • nereagovat – tzn. neodpovídat agresorovi, protože konstruktivní debata není stejně možná
 • uložit, vytisknout, popř. jinak uchovat emaily, SMSky, apod. jako důkazní materiál.
 • změnit svou virtuální identitu – vystupovat pod jinou přezdívkou, vytvořit si jiný email, změnit SIM kartu…
 • nikde neuvádět svou skutečnou identitu – jméno, věk, adresu, telefon… žádné údaje o sobě a blízkých, podle kterých bychom byli pro agresora identifikovatelní. Vystupovat pod obecnou nic neříkající přezdívkou.
 • v případě, že se stanu obětí kyberšikany, zkusit vypátrat, kdo je agresor (prohlédnout si jeho osobní údaje, apod.)
 • kontaktovat poskytovatele serveru ze kterého nás agresor šikanuje a zamezit mu přístup
 • svěřit se rodičům
 • svěřit se učitelům

Rady rodičům

Na co preventivně upozornit začínajícího školáka

 • Při nástupu do školy své dítě informujte o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu. Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. Naslouchejte svému dítěti, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.
 • Dítě seznamte s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. (nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj).
 • Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit někomu dospělému. Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.
 • Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Zeptejte se učitele, jestli se problémem šikany ve škole zabývají.

Rady při podezření na šikanování vašeho dítěte

 • Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu. Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny.
 • V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami. Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem.
 • Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky. Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole. Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci. Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a bránily se sami. Nemusí na to sílu. Jednejte bez prodlení.
 • Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení). V případě důvodného podezření na páchaní trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR.

Zpracováno s využitím materiálů Policie ČR

Převzato z www.protisikane.cz. Na těchto stránkách naleznete mnoho dalších cenných rad i propagační video.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS