Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Za hranice sextingu

29. listopadu 2015 Autor: dr. Kamil Kopecký, E-Bezpečí, UP Olomouc

Sexting neboli dobrovolné sdílení intimních materiálů v prostředí internetu realizuje v České republice poměrně velký počet dětí, ale také dospělých – podle výsledků výzkumů realizovaných na našem území v letech 2010-2015 dobrovolně sdílí své intimní materiály 7-9 % dětí ve věku 11 až 17 let.

 

Proč vlastně děti a dospělí své vlastní intimní materiály (nejčastěji fotografie a videa) v kyberprostoru sdílejí?

Nejčastějším důvodem je sdílení intimních materiálů s partnerem – fotografie či intimní videa jsou nástroji pro upoutání pozornosti partnera, flirtování, sexting je také vnímán jako znak lásky, intimity a důvěry mezi partnery. Sexting také často provozují partneři, kteří jsou na nějaký čas fyzicky odloučeni a komunikují spolu prostřednictvím internetu – třeba Facebooku.

Sexting lze také vnímat jako nástroj sebeprezentace – lidská sexualita je v médiích (zejména v reklamě) prezentována velmi výrazně, dětem jsou prostřednictvím mediální komunikace předkládány vzory fyzické krásy, ke které patří „být sexy“. Sexting běžně provozují celebrity, zpěváci, herci, sportovci – tedy vzory, ke kterým děti často vzhlížejí a které uznávají. Tyto vzory pak odhalují dětem, že „odhalovat se a sdílet intimnitu je normální“ – děti pak nevnímají sexting jako něco nebezpečného či rizikového a jsou ochotny chování celebrit napodobovat.

V čem je vlastně sexting rizikový?

Základním rizikem, které je se sextingem spojeno, je především ztráta kontroly nad intimním materiálem – tím, že intimní materiál sdílíme na internetu (ať již s přítelem či skupinou přátel), může se začít internetem šířit nekontrolovaně a může se stát virálním. Po internetu může kolovat řadu let, aniž by o tom osoba, která intimní materiál pořídila, věděla.

Intimní fotografii či video lze snadno zneužít k řadě kybernetických i nekybernetických útoků, ať již jde o kyberšikanu, kyberstalking či stalking, vydírání, vyhrožování, pomluvu apod. K dalším rizikům, která jsou se sextingem spojena, patří poškození či přímo ztráta prestiže zobrazené osoby – řada personalistů využívá internet k zjišťování informací o žadatelích o zaměstnání či přímo zaměstnance – a nalezené intimní materiály mohou omezit možnost zaměstnání získat, v některých případech vedou k propuštění ze zaměstnání.

Samozřejmě je důležité si uvědomit, že pokud realizujeme sexting, můžeme se stát pachateli přestupků či trestných činů (výroba, přechovávání, šíření dětské pornografie, ohrožování výchovy dítěte, nově např. navazování nedovolených kontaktů s dítětem apod.).

Co můžeme jako rodiče aktivně dělat, abychom zajistili bezpečnost svého dítěte ve vztahu k sextingu?

Základem je vysvětlit dítěti rizika, která jsou se sextingem spojena, a naučit je chránit si své osobní údaje – ať již v reálném či virtuálním světě. Prevence je ve vztahu k sextingu zcela zásadní – jakmile totiž dojde k úniku intimního materiálu na internet, je velmi obtížné (či zcela nemožné) jej z internetu odstranit. Po zajištění bezpečnosti svých dětí mohou rodiče využít např. příručku Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče, která je zdarma ke stažení na internetových stránkách projektu E-Bezpečí, a to zde.
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS