Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Práva spotřebitelů: Komise chce umožnit spotřebitelům neomezené surfování na internetu

17. ledna 2010 Autor: Evropský parlament

Evropská komise v knvětnu 2009 zveřejnila novou internetovou příručku eYouGuide s praktickými pokyny pro „digitální práva“ spotřebitelů, která jim podle zákonů EU náleží. Tato příručka, která vznikla v odpovědi na výzvu Evropského parlamentu v roce 2007, se zabývá otázkami, jež zajímají spotřebitele, jako jsou například práva vůči poskytovatelům širokopásmových služeb, nakupování na internetu, stahování hudby a ochrana osobních dat on-line a na internetových stránkách nabízejících společenský kontakt.

 

Přestože širokopásmové internetové připojení má 48,5 % domácností v EU, podle nového průzkumu Eurobarometru přetrvává nedůvěra mnoha spotřebitelů v provádění transakcí on-line. Pouze 12 % uživatelů internetu v EU se při uskutečňování transakcí na internetu cítí bezpečně, zatímco 39 % má o bezpečnosti vážné pochybnosti a 42 % se finanční transakce on-line neodvažuje provádět. 65 % uživatelů internetu v EU neví, kde hledat informace a rady o přeshraničním nakupování v EU. Třetina spotřebitelů by o nakupování on-line v cizině uvažovala, protože je to levnější nebo lepší, avšak pouze 7 % se k tomu odhodlá. Jestliže se spotřebitelům dostane jasných informací o jejich právech, zvýší se důvěra a uvolní se plný ekonomický potenciál evropského jednotného internetového trhu v hodnotě 106 miliard EUR.

„V Evropské unii by práva spotřebitelů neměla záviset na tom, kde se nachází společnost nebo internetové stránky. Evropským spotřebitelům by již v okamžiku, kdy se rozhodnou koupit si on-line knihu nebo stáhnout písničku, neměly hranice států ztěžovat život,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Přes dosažený úspěch je třeba zajistit, aby na internetu existoval jednotný trh pro spotřebitele i podniky.“

„Chceme-li, aby spotřebitelé nakupovali a využívali možností digitálních komunikací, musíme jim dát důvěru, že jejich práva jsou zaručena. To znamená stanovení a podporu jasných práv spotřebitelů, která odpovídají již zavedeným vysokým standardům. Internet má spotřebitelům mnoho co nabídnout, musíme však vybudovat důvěru, aby lidé mohli nakupovat s klidným vědomím,“ poznamenala Meglena Kuneva, komisařka EU pro ochranu spotřebitele.

Příručka současných práv spotřebitelů

Příručka eYouGuide vysvětluje jednotlivá práva evropských spotřebitelů surfujících na webu nebo nakupujících on-line, založená na pravidlech ochrany spotřebitelů, která v EU platí již 25 let. Evropští spotřebitelé, kteří využívají služeb on-line, mají mimo jiné právo na:

-       jasné informace o cenách a podmínkách ještě před nákupem;

-       možnost rozhodovat o tom, zda a jakým způsobem mohou být použity jejich osobní údaje;

-       dodání zboží do 30 dnů;

-       lhůtu „na rozmyšlenou“ v trvání nejméně 7 pracovních dní po uzavření obchodu, během níž mohou své rozhodnutí změnit;

-       minimálně dvouletou záruku na zakoupené zboží;

-       ochranu před podvodníky, nevýhodnými smluvními podmínkami a nekalými obchodními praktikami.

Spotřebitelé si mohou být jisti, že všechna tato práva platí pro všechny internetové stránky s doménou „.eu“. Na rozdíl od internetových adres s doménou .com nebo .net musí být všechny internetové stránky s doménou .eu (doména EU nejvyšší úrovně zavedená v roce 2006, pod níž jsou v současné době registrovány 3 miliony internetových stránek, viz IP/09/536) zaregistrovány osobou nebo společností usazenou v jednom z 27 členských států a podléhají zákonům EU.

„Digitální agenda“ práv spotřebitelů pro zítřek

Komisařky Redingová a Kuneva dnes také upozornily na nedostatky v předpisech EU, kde je možno důvěru spotřebitele a jednotný trh pro podniky dále posílit. Ve společné „digitální agendě“ obě komisařky určily 8 prioritních oblastí pro možná opatření EU:

  1. Boj proti spamu s podobnými účinnými občanskoprávními a trestními sankcemi ve všech členských státech EU a sousedících zemích. „Zákaz spamu“ je součástí práva EU od roku 2003, ale 65 % Evropanů si nadále stěžuje na „příliš mnoho spamu“. Zatímco 19,8 % spamu na celém světě pochází z USA a 9,9 % z Číny, 23,4 % pochází z Evropy, přičemž Itálie (3 %), Španělsko (2,9 %), Spojené království (2,7 %) a Německo (2,4 %) patří k 12 největším „hříšníkům“. K tomu je nutno připočítat sousedy EU – Turecko (4,4 %) a Rusko (6,4 %).
  2. Protože pro spotřebitele není rozhodující, z které země EU digitální obsah (hudba, hry, filmy, knihy) pochází, je třeba prosadit režimy udělování licencí pro více území pro on-line obsah.
  3. Aby bylo možné dát spotřebitelům přesná pravidla, co mohou a nemohou s písničkami, videonahrávkami a filmy, které si z internetu stahují a na něž se vztahují autorská práva, dělat, je třeba skoncovat se současnou roztříštěností právních předpisů platných pro „soukromé kopírování“.
  4. Rozšířit zásady ochrany spotřebitele na licenční smlouvy na produkty, jako jsou software stahovaný na ochranu proti virům, hry nebo jiný obsah podléhající licenci. Poskytování licencí by spotřebitelům mělo zaručit stejná základní práva jako při nákupu zboží: právo získat produkt, který funguje, za poctivých obchodních podmínek.
  5. Záruku, že ochrana soukromí vztahující se na nabídky on-line, je založena na poctivých smluvních podmínkách a spotřebitelé jsou o ní řádně informováni.
  6. Nápravu roztříštěnosti a neúplnosti předpisů, pokud jde o dostupnost elektronických technologií, aby zdravotně postižení lidé (15 % obyvatel EU) měli snazší přístup k internetovým stránkám, elektronickým platbám a dalším službám on-line.
  7. Prozkoumat možnosti posílení důvěry v platby on-line, včetně úspěšných modelů, jako jsou režimy vrácení platby kreditní kartou, které umožňují zákazníkům zrušit platby nespolehlivým obchodníkům jako poslední možnost.
  8. Spolupráce s průmyslem a sdruženími spotřebitelů s cílem vytvořit evropský systém značek důvěryhodnosti pro maloobchodní internetové stránky, které dodržují osvědčené postupy.
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS