Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Velký náskok USA v oblasti bezpečného internetu pro děti

31. ledna 2009 Autor: Tomáš Slabý

Ve Spojených státech amerických je ochrana dětí na internetu a snaha o jejich obeznámenost s nebezpečími internetu na mnohem vyšší úrovni než u nás. Existuje řada organizací a asociací, které pomáhají dětem a jejich rodičům vyznat se v bludišti internetu. Tyto prostřednictvím webových stránek umožňují jednoduchou a srozumitelnou formou získat nejzákladnější informace a některé z nich nabízejí dokonce i interaktivní kurzy pro rodiče a děti.

 

Ani legislativa není v USA pozadu, v roce 2000 byl schválen zákon - Children's Internet Protection Act, který požaduje, aby školy a knihovny v USA filtrovaly nebo blokovaly jakýkoli nevhodný a škodlivý materiál, zejména dětskou pornografii. Je třeba zmínit, že některé knihovny se vzdaly státního příspěvku, který má napomáhat k prosazování tohoto zákona, a ponechaly svůj přístup na internet neblokovaný. Odvolávají se přitom na první dodatek Ústavy USA o svobodě projevu.

Dalším z nástrojů bezpečného internetu je mezinárodní nezisková organizace ICRA, která vyvinula systém označování stránek dle obsahu. Tvůrci stránek svůj web "označkují" příslušnou značkou, která odpovídá obsahu, a uživatel (opět cíleno především na děti a rodiče) si pak může jednoduše pomocí filtrovacího softwaru povolit či zakázat vstup na určité internetové stránky.

Americká akademie pediatrů, která sdružuje přes 60 tisíc pediatrů z celých Spojených států, se zaměřuje na osvětu v oblasti fyzického i duševního zdraví pro děti a mladistvé. Na její stránce lze nalézt mnoho zdrojů a podkladů pro bezpečné používání internetu dětmi a jejich rodiči. Ve spolupráci s Microsoftem vytvořila Akademie rodinného průvodce pro děti používající internet a software, který blokuje nevhodný materiál při vyhledávání. Pro rodiče je poskytnuto několik odkazů na rady a tipy, jak vytvořit pro své děti co nejbezpečnější prostředí na internetu.

Další organizací je Common Sense Media. Tato nezisková organizace publikuje rady, návody a tipy pro rodiče a jejich děti pro bezpečné používání internetu, hraní videoher a sledování filmů a televize.

Děti čelí na internetu mnoha hrozbám, jednou z nich je i falešná identita, kdy se dospělí vydávají za děti a podbízejíc dětem se snaží s nimi setkat v reálném životě. Bohužel k tomu často dochází a tyto děti jsou poté unášeny a zneužívány pro dětskou pornografii. Národní centrum pro ztracené a zneužité děti (The National Center for Missing & Exploited Children, shromažďuje databázi s informacemi o ztracených a zneužitých dětech. Toto centrum také provozuje stránku http://www.netsmartz.org , která se interaktivní metodou snaží zvyšovat internetovou vzdělanost dětí, aby se nestávali obětmi internetových podvodníků.

Nezisková nadace i-SAFE vyvinula svůj vlastní vzdělávací počítačový program pro školy, domácnosti a policii. Tento systém je rozšířen po celých Spojených státech.

Mezi další stránky zabývající se bezpečností dětí na internetu patří:

 

 

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS