Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Uveřejnit osobní údaje? Proč ne, jen ať se pobaví...

2. února 2009 Autor: Tomáš Slabý

Vzhledem k překotnému vývoji na poli internetových technologií, především v oblasti internetové komunikace, je velmi důležité, aby rodiče a děti znali a dokázali rozpoznat jednotlivá nebezpečí, která na ně v rámci sociálních sítích číhají.

 

V poslední době se mezi mládými rozmohl fenomén sociálních sítí. Jejich užívání (uveďme ty nejpopulárnější: Facebook, MySpace nebo ryze český Líbímseti aj.) přináší spoustu zábavy a netušených možností k seznámení, ale skýtá i mnohá rizika. Děti na sociálních sítích dávají všanc svá osobní data, aniž by si byly vědomy, co vše se s nimi může stát a jak to může ovlivnit jejich osobní život do budoucna. Na tento fakt poukázal i viceprezident Evropské komise Jacques Barrot při příležitosti Dne ochrany osobních údajů (28.1.) a citoval studii Komise, z které plyne, že pouze třetina mladistvých od 15 do 24 let si je vědoma svých práv na ochranu osobních údajů a sotva jedna pětina ví o existenci národních úřadů na ochranu osobních údajů.
Používání sociálních sítí může dětem pomoci vyjádřit své pocity a myšlenky nebo naopak lépe poznat své spolužáky, se kterými se potkávají ve třídě nebo na školních akcích. Například, poté, co se seznámí s jiným spolužákem či spolužačkou, mohou navštívit jejich webovou stránku a dozvědět se o nich více. Ale je tu i druhá strana mince. Fotografie, videa, osobní informace (bydliště, číslo telefonu), která děti na sociálních sítích publikují, můžou být zneužity osobami se zlými úmysly. Data na osobních stránkách mohou být také shromažďována třetí stranou např. k marketingovým účelům.
Rodiče by se měli informovat na jakých stránkách se jejich děti prezentují a poskytují své osobní informace a upozornit je na možná rizika. Důležité je si vždy:

  • pročíst prohlášení o ochraně osobních údajů,
  • zjistit, zda daný web pravidelně kontroluje obsah zveřejňovaný uživateli,
  • zjistit, zda daný web umožňuje zrušení účtu uživatele a vše s tím spojené - komentáře přátel, vlastní fotografie uveřejněné na jiných profilech atd.,
  • přidávat si do seznamu přátel opravdu jen své přátele a nepotvrzovat žádosti o přátelství komukoli - dětí tak vystavují své informace nežádoucím osobám, aniž by si toho byli vědomi,
  • na veřejné části webů zadávat jen nejnutnější osobní informace,
  • využívat možnosti skrytí osobních údajů / zobrazení jen pro přátele, apod.,
  • uvědomit si, zda je nutné vše odhalovat na své stránce - osobní fotografie mohou sloužit ke snadnější identifikaci ze strany pedofila

Mnoho dětí a mladistvých si je vědomo nebezpečí, která mohou plynout z prezentování jejich osobních informací na sociálních sítích, ale vyhrává u nich pocit z pobavení. Případů zneužití není mnoho v porovnání s počtem uživatelů sociálních sítí (např. Facebook má 140 mil. uživatelů), ale přesto by to nemělo vést k tomu, aby děti nebyly informovány a upozorňovány na rizika, která používání sociálních sítí přináší.

 

 

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS