Nacházíte se zde: Vaše dotazy a komentáře

Vaše dotazy a komentáře


Reklamace zdraví škodlivého bazénku - příběh naší čtenářky

1. září 2009 Autor: čtenářka

Vážená paní Petýrková, budu jen ráda, když se o nebezpečných výrobcích pro děti dozví co nejvíce rodičů. Měl by je varovat i nepříjemný typický zápach čínských výrobků, který je právě způsoben nebezpečnými ftaláty ve výrobcích. Na ten zápach jsme bohužel dlouhá léta zvyklí a málo kdo tuší, že je zápach od ftalátů. Jde mi o to, aby kupující rozpoznal závadný výrobek ještě dříve, než jej koupí,  jinak může zažít to co já...

Tak uvedla svůj dopis naše čtenářka. Přečtěte si její příběh popsaný v emailové komunikaci mezi ní, obchodním řetětcem a ČOI.

 

ČTENÁŘKA: Sháněli jsme malý nafukovací bazén (pro 10ti měsíčního vnuka),který by se nám vešel na balkón.
Dne 22.5.2009 v 11:58 hod. jsme tehdy v děčínské Hypernově sehnali tzv. 3 komorový bazén vel.80x33 cm v ceně 129,-Kč. Bazén nebyl v originálním balení, byl v zašlém,zaprášeném a zavařeném igel.sáčku.Výrobce nebyl uveden.Doma po otevření sáčku jsme zjistili,že bazén silně zapáchá ftaláty.
Dcera se pokusila bazén nafouknout a při nafukování první komory zjistila,že bazén uchází. Našli jsme u jedné nalepené mořské hvězdice výrobní závadu u sváru: v tom místě bylo svařeno víc plastu a hned nad ním podlouhá, asi
0,5cm díra. Bazén jsme hned druhý den 23.5.2009 reklamovali v prodejně. Při vyřizování reklamace byl přivolán i vedoucí směny, bazén jsme v prodejně nafoukli a byla potvrzena výrobní závada. Po té mi byl nabízen náhradou jiný bazén stejného typu. Odmítla jsem,že tento bazén už nechci, že silně zapáchá ftaláty, že při koupi bazénu tato závada se nedala zjistit. Snažili se mi vysvětlit, že tyto výrobky už jsou všechny vyráběné v Číně a že všechny nafukovací výrobky takto zapáchají.
Sdělila jsem jim, že jsme se dívali znovu na nabídku nafukovacích hraček do vody a viděli jsme u jednoho člunu poznámku, že je bez ftalátů.V debatě při vyřizování reklamace jsem je upozornila, že jen v prodejnách Hypernovy jsou dětské bačkůrky a jiná obuv, která podobně silně zapáchá, že to nejsou české bačkůrky, ale čínské napodobeniny a že ten zápach odpuzuje a odrazuje zákazníky si cokoliv koupit mimo potravin a drogerie. Do reklamačního protokolu č. 677090237 byl napsán způsob vyřízení reklamace: VRÁTIT PENÍZE. Dne 18.6.09 mi zavolala paní z informací hypermarketu Albert, že moje reklamace je už vyřízená a že dodavatel dal náhradou nový stejný nafukovací bazének.Odmítla jsem a trvala jsem na reklamačním protokolu, ve kterém jsem žádala vrácení peněz a že jsem si bazén už koupila jinde. Paní mi odpověděla, že to musí projednat s paní vedoucí a že mi
ještě zavolá. Protože nevolala, dostavila jsem se druhý den 19.6.09 do prodejny vyřídit reklamaci osobně. Dozvěděla jsem se, že paní vedoucí už není v prodejně a že trvá na tom, abych si náhradou vzala jiný bazén.
K tomu zápachu nafukovacího bazénu Vám mohu sdělit, že jsem v děčínské prodejně hraček v Jordance koupila nafukovací bazén 70x30 cm, je také vyroben v Číně a vůbec nezapáchá ftaláty!!! Také si vzpomínám, že asi před 2 lety jsem v děčínské prodejně Rodinka koupila dětskou pláštěnku a stejně zapáchala jako tento bazén z Hypernovy! Krátce na to proběhla zpráva v tisku a v médiích, že ČOI v děčínské prodejně Rodinka zjistila, že tyto pláštěnky obsahují zdravotně škodlivé ftaláty a vyzvala všechny kupující, aby tyto pláštěnky vrátila do obchodu.
Totéž jsem udělala i já s nafukovacím bazénkem. Upozorňuji ČOI, že Hypernova prodává zdravotně závadné nafukovací bazénky a tuto moji zkušenost s vyřizováním
reklamace v děčínském Albertu napíšu do databáze spotřebitelských zkušeností.
Nechci a nedopustím, aby se náš 11ti měsíční vnouček koupal v nafukovacím bazénku, dýchal výpary z tohoto zapáchajícího bazénku, ze kterého se teplem od
sluníčka odpařují nebezpečné ftaláty!!

ODPOVĚĎ ČOI: Dobrý den, k Vašemu podnětu na provedení kontroly Vámi označeného výrobku jako zdravotně závadného Vám sděluji, že Česká obchodní inspekce nemá dostatečné pravomoci k provedení prošetření celé záležitosti, proto Vám mohu poradit, jak lze postupovat dále.
Nejprve bych Vás chtěla informovat o právu, které máte jako kupující při výběru zboží v prodejně. Dle ustanovení § 15 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně Spotřebitele v platném znění, umožňuje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen na žádost spotřebitele výrobek předvést. Z Vašeho podnětu je zřejmé, že jste se tohoto práva vzdala. Uzavřením kupní smlouvy tj. zaplacením předmětného bazénu jste souhlasila se stavem balení. Pokud zakoupená věc vykazuje vady, můžete uplatnit právo z odpovědnosti za vady u prodávajícího (podnikatele), který je povinen reklamaci přijmout, vystavit písemné potvrzení o přijetí výrobku se stanovenými náležitostmi a reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě 30 dnů pokud si prodávající s kupujícím nedohodne lhůtu delší. Kontrolovat tuto oblast reklamací má v kompetenci dozorovat Česká obchodní inspekce. Prostudováním zaslaného podnětu jsem nezjistila porušení dozorovaného zákona.
Druhou oblastí jsou práva kupujícího vyplývající při vyřízení reklamace, které jsou stanoveny v Občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění (OZ), jehož dozor je svěřen výhradně soudu. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje vždy prodávající a i její zamítnutí jako neoprávněné je nutno považovat za způsob vyřízení. Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici kopii písemného potvrzení o přijetí věci k reklamaci nevím, zda v tomto dokladu bylo vepsáno VRÁTIT PENÍZE jako požadavek Váš (jedna z náležitostí písemného potvrzení), nebo zda je to již způsob vyřízení reklamace prodávajícím. Ve Vašem případě se domnívám, že prodávající rozhodl, že uvede věc do shody s kupní smlouvou dle ustanovení § 616 OZ, protože v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto právo je možné uplatnit do šesti měsíců ode dne převzetí věci. Pokud s rozhodnutím prodávajícího o způsobu vyřízení reklamace nesouhlasíte, můžete se svých práv domáhat soudní cestou.
Jestliže máte podezření na přítomnost ftalátů v zakoupeném výrobku, pak doporučuji celou záležitost nahlásit , Moskevská 15, PSČ 400 01, e-podatelna@khsusti.cz , více informací získáte na www.khsusti.cz , tel.: 477 755 111.
Lituji, že Vám jinak než radou nemůžeme pomoci, ale pravomoci dané České obchodní inspekci jsou omezené.

DALŠÍ DOPIS NAŠÍ ČTENÁŘKY ČOI: Vážená paní, děkuji Vám za cenné rady a informace. Jste moc hodná, že jste mi chtěla pomoci radou.
Dnes po bleskové povodni byl poprvé otevřen děčínský Albert a já jsem zašla do Alberta řešit tu mou reklamaci dětského nafukovacího bazénku. Ten výrobek, který mi nabízejí, není stejný, jako ten, který jsem reklamovala. Má stejné rozměry 80x33 cm, ale má jiné vzory. Situace je stále stejná, obchod trvá na převzetí náhradního bazénku. Bazének jsem vyfotila mobilem (zadní strana obalu je bez textu). Na obalu je uveden jen dodavatel Bru-sport a Dovozce Olpran. Výrobce není uveden, taktéž není uvedeno chemické složení výrobku. Náhradní bazének jsem dosud nepřevzala. Dle níže webového odkazu jsem se dívala na podobné nebezpečné nafukovací hračky pro děti a je mi z toho smutno, že kupující - spotřebitel je ve velké nevýhodě oproti prodejci - obchodníku.
Vzhledem k ceně výrobku (129 Kč) se jistě já, spotřebitel, neobrátím na soud a nebudu se touto cestou domáhat svých práv. Drobný spotřebitel u nás v ČR nemá šanci uspět u soudu. Další možnost dokázat prodejci závadnost prodávaného bazénku tím, že bazének převezmu a zašlu jej k přezkoumání Krajské hygienické stanici v Ústí nad Labem, abych dokázala, že obsahuje nebezpečné ftaláty, znamená opět čas a výdaje za poštovné.
Teď už chápu, jak složitou cestu k domoci se svých práv jsem si zvolila a proč mnoho spotřebitelů vzhledem k ceně výrobku to vzdají a oželí další finanční výdaje.
Dovedu si také představit, jak asi každý požaduje od prodejce nafouknutí bazénků, člunů a pod. v hypermarketech před koupí výrobku. Nenapadlo by mne také v obchodě roztrhnout obal a čichat k nafukovacímu výrobku, zda z něj nejsou výrazně cítit ftaláty.
Z celé té mé snahy domoci se svých práv mám dnes cennou zkušenost, určitě mne již nikdy nenapadne v hypermarketech Albert kupovat jiné zboží, než potraviny a drogerii a své známé budu před obchody Albert varovat. Nic jiného u nich nekoupím ani náhodou. Do budoucna ze své zkušenosti, než bych prodejce do 24 hod. od koupě
výrobku upozornila na závadu výrobku, raději výrobek vrátím s jiným oddůvodněním, např. že jiný příbuzný koupil stejný výrobek a o závadě raději pomlčím. Mám-li tak malé šance uspět při reklamaci, raději již nic reklamovat nebudu. Vrácený vadný výrobek se vrátí do regálu a koupí jej další spotřebitel, který jej taky vrátí.a koupí jej jiný a tak dále... Bohužel.
Díky panu Petru Čaníkovi a jeho článku CE versus CE: Najděte 5 rozdílů, aneb jak se parazituje ve velkém na http://www.canik.cz/2007/12/02/ce-versus-ce-najdete-5-rozdilu-aneb-jak-se-parazituje-ve-velkem/ teď už vím, že ten nafukovací bazének byl vyroben v Číně a že značka
jakosti CE je na výrobku falešná a nesplňuje normy EU. Chtěla bych také upozornit na to, že na potravinářské výrobky jsou výrobci povinni uvádět složení potravin. Myslím si, že by aspoň u výrobků určených dětem (zvláště těch vyrobených v Číně) by měla být stejná povinnost výrobce uvádět chemické složení výrobku.

CHOVÁNÍ HYPERMARKETU, DOPIS ČTENÁŘKY PRACOVNÍKŮM: VáženÍ pracovníci Ahold, dnes 22.7.2009 po 19:30 hodině jsem se zastavila pro vyřízení reklamace závadného nafukovacího bazénku ve Vašem hypermarketu Albert v Děčíně.
V info koutku jsem oznámila, že jsi jdu vyzvednout peníze za reklamaci nafukovacího bazénku. Podle reklamačního protokolu paní přinesla nafukovací bazének s tím, že si jej musím převzít.Odpověděla jsem, že ne, že si jdu pro peníze za bazének, že je vše již dojednané z centrály Ahold a předala jsem vytištěný e-mail z dnešního dne. Paní z info koutku si zavolala kolegyni, kolegyně také nic nevěděla, proto zavolali paní vedoucí. Když přišla paní vedoucí, očekávala jsem, že řekne, že už je informovaná a dá pokyn pro vyplacení částky za bazének a vše proběhne v klidu.
Paní vedoucí si přečetla e-mail a  hned mne napadla, že jsem si měla převzít bazének, že je v prodejně připravený již déle než měsíc od 18.6.09 a že jsem si dodatečně vymyslela, že je bazének cítit ftaláty, že o ničem takovém neví, prý se to dozvěděla až dnes a že neříkám pravdu, že si vymýšlím, že jsem nechtěla jiný bazének při sepisování reklamace, protože jsem si již koupila jiný. Znovu jsem vysvětlovala, že jsem bazének reklamovala hned druhý den po koupi, tedy 23.5.09 a že mi byl při reklamaci nabízen jiný bazének a já jsem odmítla s oddůvodněním, že tento typ bazénku nechci, že je silně cítit ftaláty, že jsem to nemohla zjistit dřív, až doma po rozbalení a že to není jediné, co jim tak často v Hypernově zapáchá ftaláty, že začátkem školního roku v prodejně hodně zapáchají dětské bačkůrky, cvičky a tenisky. Paní vedoucí se rozčilovala, že není nic uvedeno o ftalátech v reklamačním protokolu, že tam je jen napsána díra v plášti a já jí odpovídala, že mne to taky mrzí, že to tam není napsané, reklamační protokol byl sepsán se závadou, to bylo hlavní a způsob vyřízení "vrácení peněz" a to bylo postačující. Paní vedoucí se opět do mne pustila, že to není pravda, že si vymýšlím, neříkám pravdu, že nikdo nic neřikal, že bych upozorňovala na zápach ftalátů při sepisování protokolu (já jsem trvala na tom, že jsem upozorňovala a že vedoucí směny mi na to odpověděl, že to jsou výrobky vyrobené v Číně a ty vždy takto zavání, že to nic není), paní vedoucí opět opakovala, že to není pravda, že si vymýšlím a že bych měla vědět, že na sepisování reklamačního protokolu musím zavolat manažéra prodejny a předkládala mi Reklamační řád. U sepisování reklamace byly 2 pracovnice a pan vedoucí směny. Nikdo jiný v té době nebyl k dosažení. Jestli má být u sepisování reklamace manažer prodejny, tak má být přítomen a měly by to znát pracovnice informací, nikoliv zákazník! Paní vedoucí trvala na tom, že jsem nechtěla jiný bazének a reklamovala ten z jejich prodejny, protože jsem si už koupila jiný a teď jsem si vymyslela ftaláty a že nikdo v prodejně o ničem neví, že bych na ftaláty upozorňovala a tak mne svým neustálým obviňováním a napadáním tak rozčílila a vytočila, že už jsem na ni začala křičet, co si to myslí, že já lžu, že po sepsání reklamačního protokolu 23.5.09 se způsobem vyřízení "vrácení peněz" jsem se cítila v právu a očekávala jsem vrácení peněz a že jiný bazének jsem koupila později až po sepsání reklamačního protokolu a že jí klidně zítra přinesu účtenku z prodejny v Jordance [...]

Po dlouhých peripetiích trvajících dva měsíce dostala naše čtenářka nakonec za pravdu a řetězec ji vrátil požadovaných 129 Kč.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS