Nacházíte se zde: Vaše dotazy a komentáře

Vaše dotazy a komentáře


Regulace reklamy na DVD pro děti

8. října 2015 Autor: čtenářka/Kateřina Kalistová

čtenářka: Kam se má člověk obrátit, když koupí malému dítěti DVD o Skippim - 4. díl a chce mu to pustit, ovšem po spuštění jsou dvě reklamy na filmy pro dospělé, z toho jedna na horor s dost nechutnými ukázkami, a tyto reklamy nelze přetočit ani jinak přeskočit, což bývá na jiných DVD možné? Není to trestné davát takové reklamy k dětským filmům? Výše zmiňované DVD vydal FILMÁK. Předem děkuji za odpověd, jsem z toho dost znechucená.

 

O odpověď jsme požádali Kateřinu Kalistovou z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:

Vážená paní, k otázce úpravy regulace reklamy lze obecně říci, že problematika a pravidla reklamy jsou upraveny zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Na Vámi popsaný případ, kdy reklama je bez možnosti vypnutí, či přeskočení implementována na DVD nosiči s dětským filmem a obsahově se jeví, jako krajně nevhodná pro děti (upoutávka na horor, filmy pro dospělé), lze aplikovat několik ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kterého reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu.

Oblast kompetence činnosti Rady však dle § 7 zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, spadá do regulace reklamy šířené prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání a nelze tedy její pravomoc aplikovat do oblasti regulace reklamy na DVD nosičích.

Dle výše uvedeného ustanovení, které upravuje příslušnost jednotlivých úřadů v otázce dozoru a regulace reklamy, spadá Vámi popsaný případ do kompetence krajských živnostenských úřadů.

Doporučujeme Vám podat podnět k prošetření daného případu krajskému živnostenskému úřadu, případně se obrátit na Českou obchodní inspekci.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS