Nacházíte se zde: Dětské boty / Deklarace a manifest odborníků za zdravé obouvání dětí v České republice

Deklarace a manifest odborníků za zdravé obouvání dětí v České republice

DEKLARACE ZA ZDRAVÉ DĚTSKÉ BOTY

Česká republika, dne 1. 5. 2009

Podpořte MUDr. Zuzanu Roithovou v boji proti nekvalitní dětské obuvi a připojte se svým podpisem k deklaraci:

Prosadila jsem, že i dovozci budou právně odpovídat za to, že jimi přivezené zboží splňuje evropské bezpečnostní normy. Avšak právě normy pro dětskou obuv byly zrušeny a je zatím jen malý zájem je obnovit pro celou EU. Proto k nám mohou proudit tuny zdravotně závadných bot z Asie. 
Důsledkem je nárůst vad nohou a páteře s doživotními potížemi, u diabetiků dokonce zkrácení délky života.
Devadesát devět procent dětí se rodí se zdravýma nohama, ale třicet procent prvňáků už má dnes vady způsobené špatným obouváním!

Chcete-li spolu se mnou stav změnit, podpořte také Deklaraci Evropského parlamentu za zavedení minimálních evropských standardů pro výrobu a dovoz dětských bot, a do té doby, než ji společně prosadíme, vybírejte pečlivě z dnešní nabídky zdravotně nezávadných bot.

Svým podpisem ZDE vyjádříte svůj souhlas a podporu.

Děkuji,

Vaše Zuzana Roithová

 

19.jpg

 

MANIFEST ODBORNÍKŮ ZA ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika, dne 20. 11.2008

My, níže podepsaní odborníci a lékaři, se společně s poslankyní Zuzanou Roithovou obracíme na její kolegy, evropské poslance, Evropskou komisi (komisařku pro ochranu spotřebitele) a Radu EU s žádostí, aby se zasadili o vytvoření jednotných evropských minimálních standardů pro výrobu a prodej ortopedicky a hygienicky vhodné obuvi pro děti do 15 let a aby zavedli povinnou certifikaci, která zaručí, že na trh EU bude uváděna jen zdravotně nezávadná obuv pro děti bez ohledu na původ země výroby.

K tomuto požadavku nás vede fakt, že se rodiče v EU potýkají se stále větším nedostatkem zdravotně (ortopedicky a hygienicky) nezávadné obuvi pro malé i větší děti. Namísto toho jsou evropské obchody a tržiště přeplněné nekvalitními botami, většinou z dovozu, které nesplňují lékaři doporučená kritéria pro zdravé obouvání (v Česku, Belgii, Norsku a Švýcarsku je podíl importovaných bot v prodejnách vyšší než 90 procent). Obuv dále není vyráběna a prodávána ve všech velikostech, ale často jen ob číslo, současně velikosti neodpovídají uváděným číslům. V prodejnách chybí funkční a správné měřáky velikosti nohou a prodavači nebývají proškoleni. Tři země zavedly pro zdravotně vhodnou obuv nepovinnou certifikaci (Česká republika - Žirafa, Polsko a Německo), rodiče ale často o zdravotních rizicích nejsou informováni a pak dávají přednost levným botám vyrobeným bez dodržení zdravotních norem, které mohou nohy jejich potomků nevratně poškodit.

Studie odborníků z České republiky (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) prokázala, že se 99 % dětí rodí se zdravýma nohama, ale už téměř třetina prvňáků má vady způsobené špatným obouváním. Jen v osmi členských zemích Unie (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Francie a Velká Británie) existují národní normy nebo předpisy pro dětskou obuv, týkají se hlavně použitých materiálů a z ortopedických vlastností zahrnují nejvýše tvar svršku nebo výšku podpatku - na další důležité anatomické či ortopedické požadavky se bohužel nevztahují (jde hlavně o dostatečný prostor pro nohu v botě, flexibilitu/tuhost obuvi, dostatečně pevný opatek, tlumení nárazu při chůzi a hmotnost obuvi).

Upozorňujeme na to, že je stále méně prodejen, kde lze zdravotně nezávadnou obuv vůbec koupit, a to jen v omezeném sortimentu a jen v některých velikostech. Zdravé boty označené nepovinnou certifikací se vyrábějí ve stále menších sériích a i kvůli tomu jsou 3x dražší než ty levné nekvalitní. A proto boty, které jsou optimální pro zdravý růst dětí, mohou kupovat jen bohatší rodiče, přičemž také ubývá výrobců kvalitních bot v EU.

Chceme dosáhnout toho, aby všechny boty prodávané v EU pro děti do 15 let splňovaly základní zdravotní kritéria. Jsme si vědomi toho, že tento problém je potřeba koordinovat ze všech členských států a že takový úkol lze požadovat od Evropské komise, která s ohledem na ochranu dětského spotřebitele má právo navrhnout jak standardy, tak povinnou certifikaci výrobků a zaručit tak spotřebitelům přístup k zdravotně nezávadné obuvi ve všech členských státech.

Jméno signatáře Organizace
MUDr. Zuzana Roithová, MBA poslankyně Evropského parlamentu
doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice
Ing. Libor Dupal předseda Sdružení českých spotřebitelů

doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.
přednosta Ortopedické kliniky LF a FN v Hradci Králové
MUDr. Pavel Šponer
Ortopedická klinika LF a FN v Hradci Králové
MUDr. David Pellar
Ortopedická klinika LF a FN v Hradci Králové

 

 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS