ČOI upozorňuje na nevyhovující dětskou hračku

[15.3.2009 | Autor: ČOI ]Česká obchodní inspekce zjistila, že na českém trhu je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který omezuje jeho oprávněný zájem. Jde o dětskou hračku - rádiem řízený model auta.

Jako závadný byl inspektory České obchodní inspekce shledán rádiem řízený model auta model RC Super Car No.8985/ny13549 72pcs/CTN, jehož dodavatelem je společnost PTT s.r.o.

Pracovní kmitočet výrobku 49,35 MHz je nevyhovující, jeho provoz v zemích EU není možný. Výrobek nevyhovuje ani z hlediska rušivých emisí, kontrolou bylo naměřeno výrazné nedodržení mezí a to na kmitočtu 197,42 MHz, 345,46 MHz a 690,91 MHz. Naměřená hodnota na 345,46 MHz - 37,3 dBm překračuje mezní hodnotu -54dBm o 16,7 dBm.

Všem zákazníkům, kteří zakoupili tento závadný výrobek, doporučuje Česká obchodní inspekce, aby u prodávajícího podali reklamaci vady pro rozpor s kupní smlouvou.