Nebezpečná dětská kola Condor Ducky 12 a Pluto Galaxy

[16.4.2009 | Autor: ČOI ]Jedná se o kolo dětské Condor Ducky 12" v. č. SAN 061203581 a kolo Pluto Galaxy v. č. M 080229756. Výrobky nesplňují požadavky na bezpečnost.

Condor Ducky 12"

Při náklonu jízdního kola o 15° s pedálem v nejnižším bodě došlo k dotyku pedálu se zemí, přičemž hrozí riziko pádu, vnitřního a vnějšího poranění. Riziko spojené s běžným používáním výrobku je stále přítomné a reálné.

Pluto Galaxy

Při jízdě je pravděpodobné, že nastane situace, kdy dojde při náklonu kola k zachycení pedálu o zem, neboť výrobek nesplňuje požadavek na bezpečnost a při náklonu jízdního kola o 20° došlo k dotyku pedálu se zemí. Hrozí pád z kola a následně vnější i vnitřní poranění měkkých částí těla. Riziko spojené s běžným používáním výrobku je stále přítomné a reálné.

 

„Zákazníci, kteří zakoupili tyto závadné výrobky, by měli u prodávajícího podat reklamaci vady pro rozpor s kupní smlouvou," doporučuje RNDr. Jana Příhodová, ředitelka České obchodní inspekce.