Nebezpečný plovací kruh INTEX

[16.4.2009 | Autor: ČOI ]Jedná se o Plovací kruh INTEX, notifikace RAPEX č. 0092/09, vyrobený z PVC, potištěný barevnými obrázky zvířátek. Výrobek je původem z Číny. Do ČR tento výrobek dodává Jaroslav Janeček DSM, Průhonice.

Výrobek obsahuje 30m/m% DEPH, u nafukovacího ventilu 32m/m% DINP, přičemž maximální dovolená hodnota je 0,1m/m%.

ČOI vydala zákaz prodeje a dále opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinnosti stažení výrobku z trhu a z používání a dále stanovila povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečí ohrožujícím oprávněný zájem osob, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku. Zjištění bylo postoupeno k dalšímu šetření v místně příslušnému inspektorátu.