Panenka LILY MODELS

[18.4.2014 | Autor: Informace byly převzaty z webových stránek www.nebezpecnevyrobky.cz. ]Plastová panenka cca 11 cm vysoká s různobarevnými dlouhými vlasy svázanými do culíků v různobarevných šatech a nazouvacích botách. Panenka je balena společně s komprimátem do plastového průhledného tubusu se závěsem o průměru 5 cm a výšce 12 cm.

Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 23,4 % hm. 

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Poznámka

Dovozce/ Distributor: MARKETING SYSTEMS INTERNATIONAL, spol. s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 41602897

Prodejce: Marie Bartušková, Horní Brašov 254, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 15773043, (provozovna: Potraviny, Horní Brašov 254, 375 01 Týn nad Vltavou)

Datum publikace 18.04.2014