Hrací kroužky ECO představují pro malé děti zdravotní riziko

[6.12.2017 | Autor: tiskové zprávy ČOI ]Česká obchodní inspekce zjistila, že se na vnitřním trhu nachází hračka „kroužky XKKO ECO“, která představuje pro nejmenší děti riziko poranění.

Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje, zda se v tuzemské obchodní síti nachází výrobky, které by mohly pro spotřebitele představovat bezpečnostní riziko. Tentokrát na trhu objevila hračku „kroužky XKKO ECO“, která představuje pro nejmenší děti riziko poranění. Jedná se o pět plochých plastových kroužků pastelových barev, které jsou navlečeny na jednom větším bílém kroužku o průměru 68 milimetrů. Otevřené konce tohoto kroužku nelze rozebrat, jelikož jsou spojeny bílou dutou kuličkou o průměru 23 milimetrů. Informace k hračce jsou uvedeny na papírové etiketě zelené barvy, do které je výrobek vložen. 

Česká obchodní inspekce zjistila, že hračka nevyhověla bezpečnostním požadavkům podle Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky (NV č. 86/2011 Sb.). Laboratorní ověření prokázalo, že při zkouškách prováděných dle postupů popsaných v ČSN EN 71-1 se z hračky uvolnily malé části a následně došlo k roztříštění kuličky spojující konce kroužku a vzniku malých částí s ostrými hroty a hranami. Nelze tedy vyloučit, že při běžném a obvyklém způsobu používání hračky dojde k výše popsané závadě a dítě se zraní o ostré části, případně může i uvolněné kousky kuličky vdechnout či spolknout.

Inspektoři ČOI z důvodu zamezení výskytu dalších totožných výrobků na trhu uložili distributorům stažení výrobku z obchodní sítě. Veškeré dostupné doklady a informace o hračce byly  zveřejněny v celoevropské databázi RAPEX pod číslem A12/1083/17. 

Identifikační údaje výrobku:

Výrobce: Na etiketě je dodatečně umístěna samolepka s označením výrobce: HOME CARE CO. Ltd. 133-17. Simgok 2 - Dong Bucheon, Korea 

Dodavatel: KIKKO CZ s.r.o., Štěpaňákova 6, 719 00 Ostrava - Kunčice

Značka na výrobku: XKKO ECO

EAN: 8594161570929