Puzzle EVA MATS MD 240

[29.10.2009 | Autor: ČOI ]Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR jsou v nabídce pro spotřebitele výrobek, který hlavně pro děti představuje závažné riziko a je výrobkem nebezpečným.
Jedná se o puzzle EVA MATS MD 240, EAN: 845 557 200 4222, vyrobené v Číně.
Dovozcem je Milan Darky.

U zkoušeného vzorku byla zjištěna přítomnost chemické látky - acetofenon. Vzhledem ke klasifikaci chemické látky, lze říci, že tato látka s sebou nese potenciální nebezpečí z hlediska podráždění očí nebo sliznice a tudíž nesplňuje požadavky směrnice o chemických vlastnostech.

„Česká obchodní inspekce zakázala prodej uvedených nebezpečných výrobků a následně distributor přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek z trhu," uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.