Správné značení oblečení

[3.12.2008 | Autor: SOTEX GINETEX CZ ]Podmínky pro výrobce a prodávající v České republice upravuje "Zákon o ochraně spotřebitele" č. 634/1992 Sb. v platném znění. Podle tohoto zákona má být výrobek viditelně a srozumitelně označen.

Zákon požaduje, aby byly uváděny následující údaje:

  1. název výrobku, označení výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaj o velikosti, rozměru, popřípadě užití. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit.
  2. Zboží musí být v okamžiku nabídky označeno cenovkou.

Nyní konkrétně, oblečení musí být především označeno údaji o složení materiálu. Údaj musí být vyznačen celými českými názvy, nikoliv zkratkami, na všité nebo příbalové etiketě, např.

Pokud je obtížné určit ve stádiu výroby složení textilního výrobku, je možné použít pro označení materiálového složení výraz "směs vláken".

Pro označování oblečení z hlediska správného postupu při údržbě a ošetřování, je v České republice platná norma ČSN EN 23758 (80 0005). Tato norma uvádí soubor grafických znaků, jejichž výběr je umístěn na etiketách textilních výrobků a znázorňuje zvolený postup údržby textilie tak, aby nedošlo k jeho poškození, tj.: postup praní, bělení, žehlení, chemického čištění a sušení. Nejčastěji se používá soubor 5 znaků, který je doplňován přesnými údaji o způsobu zacházení (teplota praní a žehlení, výběr bělicího prostředku, výběr rozpouštědla pro chemické čištění, způsob sušení).

Oblečení může být také označeno značkami kvality. Označení udělují kompetentní instituce, které kontrolují oprávněnost udělení značení. Výrobek, někdy i služba - servis, splňují stanovené podmínky kvality, zdravotní nezávadnosti, požadavků na ekologii apod. Např. výrobek je označen logem CZECH MADE, QZ-Zaručená kvalita, značka shody s normou ČSN, a pod.

Na co nezapomenout: 

Převzato z: SOTEX GINETEX CZ