Textilní výrobky pro děti do tří let

[5.12.2008 | Autor: SOTEX GINETEX CZ ]Pro děti ve věku do tří let jsou stanoveny hygienické požadavky vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., které se vztahují také na textilní výrobky.

Výrobky pro děti do tří let:

Zakázané látky a limity nebezpečných látek jsou uvedeny v přílohách citované vyhlášky MZ č.84/2001 Sb.. Výrobky zdravotně nezávadné pro děti do tří let splňující hygienické požadavky stanovené vyhláškou mohou být na výrobcích označeny piktogramem uvedeným níže. Pro ostatní skupiny obyvatel lze využít část výše uvedené vyhlášky MZ s mírnějšími limity zakázaných škodlivých látek a výrobky, splňující tyto limity jsou označeny piktogramem jako tzv. všeobecná zdravotní nezávadnost.

Zdravotní nezávadnost pro děti do tří let

Výrobky splňující požadavky vyhlášky 84/2001 Sb., podle níž výrobek nesmí přesahovat limitní hodnoty pH vodného výluhu a jiných škodlivých látek jako jsou formaldehyd, určité druhy těžkých kovů a aromatických aminů. Takto označené výrobky musí být také odolné vůči potu a slinám, stálobarevné v otěru a v potu. 

Všeobecná zdravotní nezávadnost

Výrobky takto označené neobsahují zakázaná barviva a nepřekračují limitní hodnoty zdraví škodlivých látek — pH vodného výluhu, obsah formaldehydu a stálobarevností v otěru.

Převzato z: SOTEX GINETEX CZ