Jak může textil ohrozit zdraví?

[3.12.2008 | Autor: SOTEX GINETEX CZ ]Textilní výrobky mohou obsahovat řadu zdraví škodlivých látek!

Může jít o rezidua pesticidů používaných při pěstování bavlny, těžké kovy nebo jiné nebezpečné látky, které při výrobě mohou na vláknech ulpět. Při nevhodném skladování ve vlhku může navíc výrobek obsahovat toxické bakterie a plísně. Proto před tím, než si textilní výrobek poprvé obléknete, doporučujeme jej vždy nejprve vyprat!

Převzato z: SOTEX GINETEX CZ