Je nebezpečných výrobků méně?

[16.4.2010 | Autor: Evropská komise ]Evropské země loni využily systém včasného varování  RAPEX v případě 1993  nebezpečných výrobků, což je o 7 % více než v roce 2008.

Z tohoto počtu bylo 1699 případů posouzeno jako vážná hrozba pro spotřebitele, životní prostředí nebo bezpečnost veřejnosti. Asi 60 % z nich pocházelo z Evropy, 20 % z Číny.

Vyšší počet případů (v roce 2008 jich bylo jen 1866) souvisí s několika faktory, např. lepší informovaností o bezpečnostních normách výrobků, efektivnějšími a častějšími kontrolami výrobků a lepší spoluprací mezi jednotlivými zeměmi.

V rámci systému včasného varování RAPEX musejí jednotlivé země oznámit opatření, která podnikly, aby výrobek, který se považuje za nebezpečný, na trh nebyl uveden vůbec nebo jen v omezené míře. Lze např. zakázat prodej výrobku, stáhnout jej z trhu nebo spotřebitele informovat o rizicích s ním spojených.

Ze zprávy EU o systému včasného varování RAPEX za rok 2009 vyplývá, že 28 % varování se týkalo hraček. Z těch jsou (zvláště pro malé děti) nejnebezpečnější hračky obsahující drobné odnímatelné části nebo jedovaté těžké kovy.

V roce 2009 zkontrolovali pracovníci tržního dohledu ve 13 evropských zemích 14 000 hraček a zkoumali, zda vyhovují bezpečnostním normám EU týkajícím se malých součástí a těžkých kovů. V případě, že vzniklo podezření na nebezpečný výrobek, byly vzorky poslány do laboratoří k důkladnějším testům.

Z 576 hraček testovaných na nebezpečnost malých součástí nevyhovělo 200 (celých 35 %). Testy zjišťující obsah těžkých kovů dopadly lépe. Zákonné limity nesplnilo pouze 17 z 227 (7,5 %).

Systém RAPEX používaný k varování před nebezpečnými výrobky využívá 30 zemí (27 členských států EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Vztahuje se na všechny produkty s výjimkou potravin, farmaceutických produktů a zdravotnických prostředků.

Od roku 2004, kdy byl systém RAPEX spuštěn, se počet varování zčtyřnásobil.