Výsledky analýz obsahu pesticidů v jahodách a rajčatech ze supermarketů

[27.7.2010 | Autor: Centrum pro životní prostředí a zdraví ]Laboratorní analýzy jahod a rajčat zakoupených v prodejnách mezinárodních obchodních řetězců byly na konci června zveřejněny v Plzni. Provedené testy zdokumentovaly kontaminaci pesticidy u třetiny vzorků. U žádného z nich nebylo prokázáno překročení maximálního limitu reziduí pesticidů.

Avšak dvě ze tří prokázaných látek jsou považovány značně problematické. Odběr vzorků provedlo Centrum pro životní prostředí a zdraví v  rámci mezinárodního projektu koordinovaného organizací Pesticide Action Network Europe. Analýzy provedla renomovaná holandská pobočka laboratoře AgriQ specializované na problematiku reziduí pesticidů.

„Za pozitivní výsledek lze považovat to, že u 2/3 zakoupeného zboží nebyla kontaminace pesticidy prokázána. Příznivá je skutečnost, že naměřené koncentrace nepřesáhly maximální limity reziduí, i to, že nebyla u žádného vzorku prokázána současná kontaminace více pesticidy najednou,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Konkrétní výsledky analýzy naleznete v přiložené zprávě.