Uveřejnit osobní údaje? Proč ne, jen ať se na síti pobaví...

[2.2.2009 | Autor: Lenka Petýrková ]V sekci bezpečný internet jsme uveřejnili dva nové články, ve kterých autor polemizuje nad ochranou dětí před škodlivým obsahem internetu a nad tím, zda je správné uveřejňovat soukromé údaje, osobní videa nebo fotografie v zájmu dobrého pobavení.