Opice plyš

[2.2.2009 | Autor: ČOI ]Výrobce (dovozce): nezjištěn
Země původu: Made in China

Výrobek není označen názvem výrobku, číslem výrobku a značkou shody CE.  

ZJIŠTĚNÍ:
Vlastnosti výrobku nejsou ve shodě s požadavky ČSN EN 71-1+A4:2007 Bezpečnost hraček - Část 1 : Mechanické a fyzikální vlastnosti a dále ve shodě s požadavky ČSN EN 62115:2006 Elektrické hračky - Bezpečnost.   1. Při rozepnutí zdrhovadla na břiše plyšové opice je volně přístupný výplňový měkký materiál, který může ulpět na prstech dítěte, vzniknou malé části a může tak dojít ke spolknutí či vdechnutí a způsobit tak zadušení dítěte. Tento materiál prostupuje i přes zdrhovadlo.  2. Prostor pro uložení baterie je přístupný bez použití nástroje, čímž není dostatečně zabezpečen, neboť přístup k bateriím je pouze pomocí zdrhovadla.

Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 odst. 1 NV č. 19/2003 Sb., o technických požadavcích na hračky v návaznosti na § 13 zák.č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.