Mačkací míčky

[17.2.2009 | Autor: ČOI ]Na základě informace o výskytu nebezpečného výrobku oznámeného v mezinárodním výstražném systému RAPEX, byl v obchodní síti České republiky nalezen Mačkací míček ( červený a zelený ) z měkčeného PVC.
Výrobce (dovozce):
neznámý
Dodavatel: neznámý

Posouzení: Výsledek zkoušky prokázal typ rizika - uvolňování ftalátu, obsah 21,2% hm esteru kyseliny ftalové DEHP - CAS 117-81-7, limit pro hračky je 0,1% hm.

Závěr: Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 NV č. 19/ 2003 Sb., o technických požadavcích na hračky, příloha č. 2, oddíl 2 odst. 3 - Chemické vlastnosti  v návaznosti na Direktivu 2005/84 ES a podmínky k uvedení na trh dle § 13 odst.9 zák. č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.  

Opatření: V rámci probíhajícího správního řízení byl vydán pokyn k zastavení prodeje.