Panenka (SHUNXING TOYS FACTORY)

[9.7.2012 | Autor: Informace byly převzaty z webových stránek www.nebezpecnevyrobky.cz. ]Plastová panenka o velikosti cca 8 cm. Panenky různých barev vlasů jsou oblečeny do různých šatiček různých barevných provedení.

Riziko Chemické, zdravotní
Nebezpečí

Uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 4,68 % hmot. 

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 09.07.2012