Nacházíte se zde: Hračky / RAPEX - rizikové hračky

RAPEX - rizikové hračky


Pryžový blikající Jo - jo panáček

29. října 2009 Autor: ČOI

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který zejména pro děti představuje závažné riziko a je výrobkem nebezpečným.
Jedná se o výrobek JO - JO panáček s blikající kuličkou a závěsnou šňůrou z pryže (různých barev) na bázi eleastomeru SBR. Šňůra je ukončena smyčkou.

 

Hračka není označena výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem, značkou shody CE a grafickou značkou pro varovné označení věkové skupiny děti.

Výrobek představuje pro děti vážné riziko. Šňůrka na hračce je příliš dlouhá, může vytvořit smyčku okolo krku dítěte a hrozí nebezpečí uškrcení.

Hračka navíc není opatřena varováním omezujícím rizika spojená s jejím použitím, výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem a evropskou značkou shody CE. U této hračky, vzhledem k jejím vlastnostem, rozměrům a funkci není pro dospělou osobu zjevné, že hračka by mohla být pro dítě mladší než 3 roky nebezpečná. Hračka není označena grafickou značkou pro varovné označení věkové skupiny dětí, varování není uvedeno žádným jiným způsobem.

Česká obchodní inspekce vydala zákaz prodeje. Dále bude vydáno ochranné opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinnosti stažení výrobku z trhu a povinnosti účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečí ohrožujícím oprávněný zájem osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku.

 

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS