Nacházíte se zde: Hračky / RAPEX - rizikové hračky

RAPEX - rizikové hračky


Rizikový výrobek - dětský kočárek

9. září 2010 Autor: ČOI

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který představují vážné riziko pro uživatele.
Jedná se o dětský kombinovaný kočárek, typ Implast Bolder 4, který spotřebiteli prodán volně bez obalu.Výrobcem kočárku je firma P.P.H. IMPLAST s.j. ul. Wykopy 11, 60-001 Poznaň, Polsko.

 

Při posouzení výrobku a příčiny nebezpečí bylo zjištěno, že vlastnosti posuzovaného vzorku výrobku nejsou ve shodě s bezpečnostními požadavky na dětské kočárky. Při zkoušce bylo zjištěno:

a) lůžko (hluboké) provedení: Při směru vozidla, kdy je rukojeť vzadu, došlo již při třetím nárazu k uvolnění („vyjetí“) lůžka od konstrukce. Přední klipsy se tak dostaly mimo konstrukci a dále nebylo možno ve zkoušce pokračovat – požadavek na bezpečnost kočárku nebyl splněn!

b) sportovní provedení: Při směru vozidla, kdy je rukojeť vzadu, došlo po deseti nárazech k posunutí (uvolnění) sedačky po konstrukci o 21 mm – požadavek normy je max. 10 mm! Při směr vozidla, kdy je rukojeť vpředu, došlo opět po deseti nárazech k posunutí (uvolnění) sedačky po konstrukci o 20 mmpožadavek normy je opět max. 10 mm! Požadavek na bezpečnost kočárku tak opět nebyl splněn.

Dále byly zjištěny nedostatečné a neúplné informace v návodu k používání a značení na výrobku.  

Tento dětský kočárek Implast Bolder 4 tak není ve shodě s požadavky na výrobky pro péči o dítě – Dětské kočárky a zároveň nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků dle zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

„Vzhledem k tomu, že kočárek není bezpečným výrobkem, bylo vydáno ochranné opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinností stažení výrobku z trhu a z používání a dále byla uložena povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečnosti výrobku osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku,“ uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

 
  Obrázky

 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS