Nacházíte se zde: Hračky / RAPEX - rizikové hračky

RAPEX - rizikové hračky


Dětská koloběžka

10. prosince 2008 Autor: ČOI

Výrobce (dovozce): neznámý
Dodavatel: nezjištěn
Druh nebezpečí: Riziko ohrožení zdraví
 

POSOUZENÍ:
Výsledek zkoušky prokázal, že vlastnosti předmětného výrobku nejsou ve shodě s požadavky čl. 4.15.5.3, 4.15.2.7  ČSN EN 71-1+A 4:2007 Bezpečnost hraček – Část 1 : Mechanické a fyzikální vlastnosti.

ZJIŠTĚNÍ:
Hlavová trubka řídítek koloběžky nemá dostatečnou pevnost, může se při jízdě ohnout a způsobit tak pád dítěte. Je zde pravděpodobnost vážného poranění při obvyklém použití.
Rukojeti na koloběžce mají malý průměr v rozporu s požadavky normy. Může tak dojít ke sklouznutí rukou z řídítek.
Další nesplnění zjištěné Analýzou rizik čl. 4.15.5.2 – koloběžka není označena hmotnostní skupinou dětí, pro které je určena, není vybavena návodem k použití ani přehledem bezpečnostních opatření, která je nutno dodržovat.
Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 odst. 1 NV č. 19/2003 Sb., o technických požadavcích na hračky v návaznosti na § 13 zák.č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

OPATŘENÍ:
Uložen zákaz prodeje na výrobky zjištěné v prodeji dle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 64/86 Sb., o ČOI, v platném znění a bude vydáno ochranné opatření dle § 7 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona.

Převzato z: ČOI
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS