Nacházíte se zde: Hračky / RAPEX - rizikové hračky

RAPEX - rizikové hračky


Plastové hračky ve tvaru letadélek, lodiček a autíček

10. prosince 2008 Autor: ČOI

Výrobce (dovozce): Neuvedeno, výrobek označen pouze nápisem MADE IN CHINA
Druh nebezpečí: Nebezpečí ohrožení zdraví

 

Plastové hračky ve tvaru letadélek, lodiček a autíček nevyhovují základním požadavkům na bezpečnost hraček dle ust. § 2 Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky. Konstrukce hraček umožňuje snadné oddělení jednotlivých dílů, ze kterých jsou hračky složeny. Jednotlivé díly dítě může polknout či vdechnout a hrozí tak nebezpečí udušení dítěte.

Výrobky nesplňují požadavky ČSN EN 71-1, čl. 5.1 písm. a) a článek 7.1. Výrobky nejsou ve shodě se základními požadavky , neboť nevyhovují požadavkům dle ČSN EN 71–1 + A4 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti, čl. 5.1 písm. a) a čl. 7.1. Nebyl tak splněn požadavek § 2, odst. 3) Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, v návaznosti na článek č. 2) Směrnice rady č. 88/378/EHS.

Nebezpečí:
Konstrukce hraček umožňuje oddělení jednotlivých komponentů, které lze zcela vložit do zkušebního válce malých částí ve smyslu ČSN EN 71 – 1 + A4 článek 5.1 a 8.2. celým svým objemem, a hrozí tak nebezpečí spolknutí či vdechnutí malých částí.

Výrobky nejsou opatřeny žádným varováním, nejsou označeny výrobcem nebo dovozcem, popř. dodavatelem a nejsou označeny stanoveným označením CE, vyjadřující předpoklad shody se základními bezpečnostními požadavky Směrnice rady č. 88/378/EHS.

Opatření:
ČOI zakázala prodej těchto výrobků. Dovozci (výrobci) bude po došetření uloženo ochranné opatření.

Převzato z: ČOI
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS