Nacházíte se zde: Hračky / RAPEX - rizikové hračky

RAPEX - rizikové hračky


JO-JO míček s blikající kuličkou a závěsnou šňůrou z pryže

10. prosince 2008 Autor: ČOI

Výrobce (dovozce): neznámý
Druh nebezpečí: Nebezpečí ohrožení zdraví

 

Jedná se o výrobek JO-JO míček s blikající kuličkou a závěsnou šňůrou z pryže na bázi eleastomeru SBR.

ZJIŠTĚNÍ:
Výsledek zkoušky prokázal, že vlastnosti předmětného výrobku nejsou ve shodě s požadavky ČSN EN 71-1+A 4:2007 Bezpečnost hraček – Část 1 : Mechanické a fyzikální vlastnosti.

Volná délka šňůry je v rozporu s požadavkem normy 1 550 mm a obvod smyčky je 540 mm. Hrozí nebezpečí uškrcení.
Další nesplnění základních požadavků zjištěné analýzou rizik: 
Hračka JO-JO míček není označen varovným označením věkové kategorie dětí a informace o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití (použití dětmi mladšími 3 let) nejsou spotřebiteli poskytnuty vůbec.  Tím je porušen § 5 odst. 1 a 3 NV č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.
Výsledné hodnocení rizika: VÁŽNÉ
Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 odst. 1 NV č.19/2003 Sb., o technických požadavcích na hračky v návaznosti na § 13 zák. č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
OPATŘENÍ:
Uložen zákaz prodeje na výrobky zjištěné v prodeji dle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 64/86 Sb., o ČOI, v platném znění a bude vydáno ochranné opatření dle § 7a odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona.

Převzato z: ČOI
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS