Nacházíte se zde: Hračky / RAPEX - rizikové hračky

RAPEX - rizikové hračky


ČOI zakázala prodej dětské hry HONEY LOVER JD 035 DTP0259

15. února 2009 Autor: ČOI

Hra HONEY LOVER JD 035 DTP0259

Jedná se o elektronickou hru v balení obsahující dva různobarevné přívěšky na krk. Výrobek je v zataveném blistru s vloženým příbalovým letákem, který obsahuje následující písemné informace ve španělském jazyce:
Název výrobku: JD 035 SPANISH EDITION HECHO EN CHINA... Označení CE
Výrobce nebo dovozce:
není uveden

 

Symbol věkového omezení na všech výrobcích je z větší části přelepen samolepkou obsahující EAN kód, čímž se uvedený bezpečnostní symbol stává nečitelným. Uvedenou samolepku nelze oddělit bez poškození vytištěného údaje.   Ve španělském jazyce je rovněž bezpečnostní pokyn „La electrificacion solo se aplica los adultos. (manipulace se zdrojem jen dospělá osoba). Toto písemné varování není u výrobku uvedeno v českém jazyce.  

Posuzovaný výrobek svým charakterem, vlastnostmi, spadá jednoznačně do kategorie hraček a s ohledem na nedostatečné označení nevhodnosti pro děti do tří let může být používán ke hraní i mladšími dětmi.  

Posouzení výrobku: Nečitelnost omezení věkové kategorie dětí skýtá nebezpečí užití dětmi mladšími tří let, které by se mohly uškrtit na příliš dlouhé (více jak 220mm) volné šňůře visící od hračky, která se nepřetrhla ani po zatížení silou 25±2 N.   - uvedený výrobek nevyhovuje čl. 5.4. Šňůry na hračkách ČSN EN 71-1 +A6:2008 Bezpečnost hraček - Fyzikální a mechanické vlastnosti bod 5.4. šňůry na hračkách
- chybějící návod v českém jazyce nasvědčuje porušení ust. § 11 odst.1 zák.č.634/1992 Sb.
- nečitelnost (zakrytí samolepicí etiketou) upozornění na omezení věku dítěte do 3 let nasvědčuje porušení ust. § 9 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb.
- neuvedením výrobce nebo dovozce, popř. dodavatele je porušeno ust. § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 634/1992 Sb.
- výše uvedené nasvědčuje nesplnění základních požadavků dle přílohy č.2 bodu I.NV č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky v platném znění

Závěr: Dle provedené analýzy rizik uvedených nedostatků bylo zjištěno vážné riziko pro spotřebitele, uživatele (malé děti). Nebezpečí spočívá v zadušení nebo poranění následkem nepředvídaného zachycení šňůrami - zipem připojeným ke hračce, s ohledem na věk dítěte, na jeho běžné chování a aktivity odpovídající jeho věku a stupni vyspělosti a s ohledem na absenci čitelného upozornění na omezení věku dítěte do tří let.

 
  Obrázky

 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS