Nacházíte se zde: Zdraví a nebezpečné látky / PVC a ftaláty

PVC a ftaláty


Co je PVC? Proč je to lepší bez něj?

15. března 2009 Autor: Arnika o. s.

Zkoumáme-li účinky PVC na zdraví, musíme vyjít z toho, co PVC vůbec je. PVC je samo o sobě tvrdé, křehké a nestabilní, a proto se do něj přidávají desítky přísad, které mění jeho vlastnosti.

 

Jsou to např. stabilizátory (především těžké kovy) a změkčovadla (z nich je většina ftalátů). Jedním z nejpoužívanějších ftalátů je di-2-etylhexylftalát, známý pod  zkratkou DEHP. Jeho použití je značně široké a pro zdraví velice problematické.

Protože se DEHP neváže s plasty, může se z výrobků z PVC uvolňovat. Většina populace je vystavena DEHP prostřednictvím ovzduší, vody a potravin, protože DEHP se uvolňuje jak z výrobků, tak díky emisím z průmyslu.

Působení této toxické látky začíná v děloze, v případě nedonošených dětí dramaticky stoupá na jednotkách intenzivní péče (v inkubátorech), protože se zde používají zdravotnické výrobky z PVC, a klesá s ukončením nitrožilní výživy a kyslíkové terapie a pobytem pacientů v domácím prostředí, když už nepřicházejí do kontaktu s PVC.

Zdravotní rizika spojená s DEHP

DEHP působí jako jedovatá látka na reprodukční funkce a na vývoj organismu jako takový. Studie na zvířatech prokázaly, že DEHP je zvláště škodlivý pro vývoj plodu. Vlivy na rozmnožovací systém zahrnují u mužských jedinců změny na varlatech, omezenou plodnost, změny v produkci spermatu, u  žen poruchy funkce vaječníků a zvýšenou produkci hormonů. S působením DEHP souvisí také dýchací obtíže a změny funkce ledvin a jater. Možný vliv DEHP na předčasně narozené děti na jednotkách intenzivní péče je  na úrovni nebo přesahuje hodnoty, které mohou mít podle studií na zvířatech zdravotní následky.

Zatímco žádné studie se přímo nevěnovaly účinkům DEHP na vývoj reprodukčního systému u lidí, lze takové účinky odhadovat z některých studií na zvířatech. Je zřejmé, že DEHP je nebezpečný zvlášť pro malé, předčasně narozené děti, u nichž se rozmnožovací i jiné orgány nejsou ještě zcela dovyvinuty.

Kontakt dítěte s DEHP pokračuje, ač na nižší úrovni, i v domácím prostředí. DEHP se nachází nejen ve vzduchu v uzavřeném prostředí, ale  také v různých dětských přípravcích, kojenecké stravě i v mateřském mléce.

Alternativa: výrobky bez obsahu PVC pro novorozenecké jednotky intenzivní péče

Většina kontaktů pacientů s DEHP na těchto jednotkách je naštěstí zbytečná a dá se jim předejít, protože trh nabízí také výrobky neobsahující PVC. Za relativně malé, krátkodobé navýšení provozních výdajů mohou jednotky nahradit téměř všechny výrobky z PVC měkčené DEHP za jiné, neobsahující PVC ani DEHP. Existence bezpečnějších alternativ by měla být pro moudré nemocnice a jejich dětská oddělení, beroucí ohled na pacienty i  z hlediska rizik DEHP, impulsem k pořízení pomůcek bez PVC.

Sdružení ARNIKA se v kampani "Zdravotnictví bez PVC" snaží o  to, aby zdravotnických výrobků z PVC bylo v našich nemocnicích co nejméně. Chcete-li i Vy pomoci, ozvěte se nám nebo podepište Stanovisko "Iniciativy českých lékařů pro životní prostředí". Připojit se můžete, jste-li doktor či pracovník nemocnice nebo i jako občan, pokud se o tuto problematiku zajímáte.

Převzato z: http://pvc.arnika.org/ - na této stránce najdete i další informace k problematice PVC a ftalátů.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS