Nacházíte se zde: Zdraví a nebezpečné látky / PVC a ftaláty

PVC a ftaláty


REACH: 14 nebezpečných chemických látek přidáno na "černou listinu"

17. února 2010 Autor: Lenka Petýrkovvá

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zařadila 13. ledna 2010 dalších 14 nebezpečných látek na „černou listinu".

 

REACH je chemická politika, v rámci které se prověřuje výroba a dovoz chemikálií v EU. Podle této politiky jsou výrobci a dovozci zodpovědní za registraci „své“ chemikálie, členské státy pak přezkoumají vliv chemikálie z hlediska rizik pro zdraví lidí a životní prostředí a Evropská agentura pro chemické látky nakonec zpracuje evaluaci a navrhne Evropské komisi, aby ne-/autorizovala uvedení látky na společný trh EU (zhodnotila, zda neexistuje bezpečnější náhrada).

Pro spotřebitele je politika REACH výzmamná z toho pohledu, že výrobci a prodejci mají povinnost poskytovat spotřebitelům informace o výskytu nejnebezpečnějších látek zařazených na kandidátní listinu „látek vzbuzujících mimořádné obavy“. Na dotaz by tedy komukoliv měli obchodníci sdělit v zákonné lhůtě 45 dnů, zda některý z výrobků, který prodávají obsahuje nebezpečné látky.

Po schválení politiky REACH bylo na podzim 2008 na "černou listinu" neboli seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy zařezeno prvních patnáct látek. V lednu 2010 přibylo na seznam dalších 14 rakovinotvorných, reprotoxických, perzistentních a bioakumulativních látek.

Další informace o REACH a konkrétní seznamy látek s popisem naleznete v článcích níže:

Na ilustračním obrázku u článku je vyobrazen symbol, který se v EU uživá pro látky nebezpečné pro lidské zdraví. Byl zaveden v rámci harmonizovaného sysému klasifikace a označování chemikálií.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS