Nacházíte se zde: Zdraví a nebezpečné látky / PVC a ftaláty

PVC a ftaláty


Směs nebezpečných chemikálií pod naší postelí

16. září 2011 Autor: MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika

Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) společně s dalšími nevládními organizacemi analyzoval prach z ložnic v řadě zemí Afriky, Asie a EU, včetně ČR. 14. 9. byla zveřejněna výsledná zpráva „Domov, sladký domov - překvapení v prachu pod postelí“, která ukazuje, že nebezpečný mix látek narušujících hormonální systém leží utajen pod postelemi po celém světě.

 

Látky narušující endokrinní systém (tzv. endokrinní disruptory) jsou stále více spojovány s celou škálou zdravotních problémů, včetně narušení plodnosti, rakoviny a poruch pozornosti.

Až 90% svého času tráví obyvatelé Evropy v interiéru, kde mohou být vystaveni působení některých chemických látek až tisíckrát více než v exteriéru. Látky narušující hormonální systém se mohou uvolňovat z mnoha výrobků, jež se běžně nacházejí v domácnostech, včetně nábytku, elektroniky, kosmetiky nebo hraček. Největší riziko vystavení chemickým látkám nacházejícím se v prachu domácností podstupují ti, kteří jsou podlaze nejblíže – malé děti.

Analyzovaný prach byl odebrán vysavačem v ložnicích 6 států Evropské unie, 4 zemí Afriky a 2 zemí jihovýchodní Asie. Některé ze zkoumaných chemických látek jako nonylfenol či několik ftalátů byly nalezeny v nejvyšších koncentracích v evropských domácnostech.

„Tato zpráva ukazuje, že pod našimi postelemi se často nacházejí vysoce problematické chemické látky. Například mnoho chemikálií, které jsou zařazeny na prioritní seznam nebezpečných chemických látek, jež by měly být co nejdříve nahrazeny - SIN list. Lidé v současnosti nejsou dostatečně chráněni právními předpisy EU před tímto koktejlem látek narušujících hormonální systém. Evropská unie a všechny členské státy proto musí začít rozhodně jednat, aby nám zajistily dobrý a klidný spánek po celou noc,” uvedla Anne-Sofie Andersson, ředitelka Mezinárodního sekretariátu pro chemické látky.

Dnes prezentovaná studie se zaměřuje na chemické látky přítomné v prachu a nezahrnuje další zdroje vystavení chemickým látkám v interiéru. Ale i pokud bereme v potaz jenom prach, ukazují výsledky, že celková hladina ftalátů nalezená v některých zemích je vyšší než ta, kterou úřady považují za bezpečnou s ohledem na koktejlový efekt. Zpráva také zdůrazňuje, že pro plné pochopení vlivu endokrinních disruptorů na naše zdraví mají zásadní význam nové metody hodnocení rizik. Zejména s ohledem na schopnost těchto látek vyvolávat významné efekty už při velmi nízkých dávkách.

“Důrazně vyzýváme Evropskou komisi i všechny členské státy EU, aby urychlily proces nominace endokrinních disruptorů na kandidátský seznam nebezpečných látek zřízený na základě evropské směrnice REACH o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek. Dále doporučujeme firmám, aby ve svých výrobcích nahrazovaly látky narušující hormonální systém bezpečnějšími alternativami“, uvedla Frida Hök z ChemSec.

„Dodnes bylo na evropský seznam nebezpečných chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy nominováno přes 70 chemikálií. Převážně šlo o látky vyvolávající rakovinu nebo toxické pro reprodukci. Jenom u jediné látky byla důvodem nominace její schopnost narušovat hormonální systém,“ uvedl Miroslav Šuta. „Na rozdíl od mnoha srovnatelně velkých nebo menších zemí je Česká republika bohužel v tomto ohledu pasivní a dodnes žádnou látku na seznam nenominovala“, doplnil Jiří Dlouhý, předseda STUŽ.

Zdroj: Společná tisková zpráva Mezinárodního sekretariátu pro chemické látky (ChemSec), Centra pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) a Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS