Reklamace

10. ledna 2014 Autor: Generation Europe

Jak se chovat při reklamaci? Slušně, ale asertivně! Prostě nenechat se odbýt. Reklamace není otravováním zaměstnanců obchodu, pokusem o podvod ani drzostí, je to zcela samozřejmé uplatnění stížnosti na kvalitu zakoupeného zboží a požadování adekvátní nápravy. Na to máte jako zákazník rozhodně právo. 

 

V obchodě

Nejdůležitější je najít doklad o koupi, kde by mělo být uvedeno, o jaké se jedná zboží, kolik stálo a kdy jste ho kupovali. Může to být záruční list, pokladní doklad anebo doklad o platbě kartou. Někteří prodávající odmítají reklamaci jen proto, že nemáte záruční list. Na to však nemají právo! Koupi lze prokázat jakkoli, třeba i potvrzením známého, manžela, manželky či rodičů, kteří byli u nákupu s vámi. Vždy je ale lepší doklady o koupi uchovávat a v případě reklamace jejich kopie doložit. Vadný výrobek pak co nejdříve doneste prodávajícímu, ať už do obchodu, kde jste věc pořídili, anebo do jiné prodejny téhož prodávajícího.

Prodavači předložte doklad o koupi a výrobek, vysvětlete, kde je vada, a nebojte se říct, že chcete věc reklamovat. Je to vaše právo. Obchodník by s vámi měl sepsat reklamační protokol (jednu kopii musíte dostat vy), vzít si výrobek a reklamaci vyřídit. Je důležité, aby v reklamačním protokolu bylo přesně uvedeno, o jakou vadu se jedná. Nezapomeňte si pečlivě přečíst, co vlastně podepisujete. Někdy totiž může být součástí reklamačního protokolu ustanovení, které by se vám nemuselo líbit. Například, že souhlasíte s prodloužením lhůty pro vyřízení reklamace, i když na něco takového nemá prodejce právo, a vy s tím tudíž souhlasit nemusíte. Pamatujte, že za reklamaci (i za neuznanou) si prodejce nemá právo nic účtovat.

Reklamaci si můžete také sepsat vy sami a kopii dát prodavači k podpisu. Budete pak mít v ruce jistou záruku.

Co vlastně můžete požadovat?

Když se vada vyskytne v prvních 6 měsících od koupě věci, máte lepší pozici, protože bez ohledu na povahu vady věci nebo závažnost porušení smlouvy můžete po prodávajícím chtít výměnu či opravu věci, a když to není možné, můžete chtít vrácení peněz.  Později už vaše práva záleží na závažnosti vady – u těch nejzávažnějších vad máte právo kromě výměny a opravy věci i na slevu či vrácení peněz, u banálnějších vad máte právo na odstranění vady, nejčastěji její opravou, či máte právo na slevu z kupní ceny. Když prodavač bude výrobek opravovat, určitě si v takovém případě pohlídejte, abyste pak dostali potvrzení o opravě a době jejího trvání. To pro případ, že by zase došlo k problému.

Co se bude dít dál?

Od té chvíle, kdy s prodavačem sepíšete reklamaci, nezbývá než čekat. Podle zákona má prodávající reklamaci vyřídit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění. Pokud by to ale trvalo déle, můžete smlouvu zrušit tím, že od ní odstoupíte.

Nenechte se odbýt!

Může se stát, že se prodávající bude vymlouvat a nebude chtít reklamaci vyřídit. Na to ale nemá právo. V takovém případě po něm chtějte písemné potvrzení, kde bude uvedeno, proč reklamaci odmítá. Vyrozumění by měl dát nejpozději do tří dnů.

Nejčastější výmluvy prodejců: 

–        Nemáte obal od výrobku, tudíž nemůžete výrobek reklamovat.

  • Podle zákona žádný obal mít nemusíte. Reklamujete výrobek, ne obal!

 

–        Vada výrobku vznikla již ve výrobě, obraťte se na výrobce.

  • To je sice možné, ale za výrobek v obchodě nese zodpovědnost prodejce. Proto reklamaci můžete vyřídit s ním.

 

–        Výrobek byl prodáván se slevou, tudíž nemáte na reklamaci nárok.

  • Zákonná záruka 24 měsíců platí i na zboží prodávané ve výprodejích, v různých akcích, ale i pro věci prodávané za nižší cenu kvůli existující vadě. Platí ale, že výrobek nelze reklamovat pro vadu, pro kterou bylo zboží zlevněno.

 

–        Reklamaci vyřizuje pouze náš pan vedoucí a ten tady dnes není.

  • Podle zákona musí být v prodejně vždycky někdo, s kým můžeš reklamaci vyřídit. Nenechte se proto odbýt.

Jaké vady nemůžete reklamovat?

Prodávající většinou reklamaci zamítne tehdy, pokud jste výrobek nějak poškodili vy sami.  

Tip: Při reklamaci buďte asertivní. Nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno líp.

Občanský zákoník – zákon 40/1964 Sb

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. platný od 1.1.2014 § 2099-2117 a § 2158-2174

Zákon o ochraně spotřebitele – Zákon 634/1992 Sb.

Vznik článku podpořil Klub Evropské lidové strany. els.JPG

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS