Prodávající nese odpovědnost i za vady použitého zboží

26. října 2015 Autor: Česká obchodní inspekce

Jak nakupovat použité zboží? Spotřebitel má i při nákupu použitého zboží právo na informace o výrobci, dovozci, případně dodavateli, dále na název výrobku a údaje o velikosti, rozměru či další údaje potřebné dle jeho povahy k identifikaci, případně užití.
 

Stejně jako u nových výrobků musí prodávající u použitých věcí, u nichž je třeba při užívání zachovat zvláštní pravidla (zejména řídí-li se jejich užívání návodem), spotřebitele s těmito pravidly seznámit, a také ho upozornit na rizika nesprávného použití.

Použité zboží musí být zřetelně označeno cenou a na vyžádání je prodávající povinen vydat spotřebiteli řádně vyplněný doklad o koupi, který slouží v případě uplatnění odpovědnosti za vady jako důkaz, jaký výrobek, od koho, kdy, za kolik a v jakém stavu byl zakoupen.

O rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění má prodávající povinnost i u použitého zboží spotřebitele řádně informovat. Rozsah odpovědnosti prodávajícího stanoví občanský zákoník (§§ 2165-2174 zák. č. 89/2012) u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců. Při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o koupi, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen.

Prodávající musí spotřebitele při prodeji použitých, případně upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, na tyto skutečnosti zřetelně upozornit, a takové výrobky prodávat odděleně. Prodávající je rovněž povinen kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. V případě použitých věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla cena snížena. Při koupi použité věci by měl spotřebitel také vědět, že pokud má výrobek vadu, z níž je prodávající zavázán, nemá spotřebitel právo na výměnu věci, ale na slevu z ceny. Vzhledem k uvedeným odchylkám od prodeje „běžného“ zboží by měl spotřebitel vždy zvážit, zda použitá věc svými vlastnostmi a mírou opotřebení může sloužit předpokládanému účelu, a odpovědně se rozhodnout, jestli raději nekoupit věc novou.

Prodávající je také povinen na požádání spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést, umožňuje-li to jeho povaha - například jedná-li se o počítač, telefon, televizi, fotoaparát či spotřebiče sortimentu elektro. Vybavení těchto výrobků návodem k použití a správné údržbě v českém jazyce je i v případě koupě v bazaru povinností.

A na závěr poslední rada: Pokud prodávající není ochoten výše uvedené povinností splnit, doporučujeme spotřebitelům znovu pečlivě uvážit výhodnost takové koupě. Na obchodníka s použitým zbožím, který není ochoten poskytnout informace o prodávaném zboží a o rozsahu odpovědnosti za vady, mohou spotřebitelé rovněž upozornit místně příslušný inspektorát České obchodní inspekce.

Převzato z www.coi.cz.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS