Obrana proti nepoctivým řemeslníkům

30. října 2015 Autor: Česká obchodní inspekce

DOTAZ: Je možno reklamovat nekvalitně odvedenou práci řemeslníka? Jak předejít "napálení" ze strany poskytovatele stavebních či údržbářských služeb? Co může v těchto věcech udělat ČOI?
 

Česká obchodní inspekce nejčastěji šetří stížnosti na případy, kdy řemeslník nebo firma nevyřídí reklamaci ve stanoveném termínu, kdy řemeslník nebo firma odmítá reklamaci přijmout, či se opakovanými vadami díla vůbec odmítá zabývat. Jedná se nejčastěji o různé stavební práce, výměny oken nebo dveří, výrobu nábytku na míru, ale také opravy aut, elektrikářské, zámečnické a další služby. Poměrně časté je také to, že řemeslník neseznámí spotřebitele s právy při reklamaci nebo nevydá řádně vyplněné doklady o provedení práce či jejich vyúčtování.  

Stížností na řemeslníky nepřijímá ČOI obvykle tolik, jako např. podání na internetové obchody nebo na různé slevové akce v obchodech. Ne vždy se navíc jedná o záležitosti, které by ČOI mohla prošetřit a za případné porušení zákonných povinností poskytovatele uložit sankci. To se stává zejména tehdy, kdy nebyla řádně uzavřena smlouva o dílo, z níž by bylo možno určit rozsah objednaných prací, požadované materiály, termín dokončení díla a podobně. V případech, kdy si řemeslník vezme zálohu a potom práci buď nedokončí nebo vůbec nezačne, dostává se spotřebitel-objednatel do velmi problematické situace. Pokud nedosáhl s řemeslníkem či firmou přijatelné dohody či narazil na jejich neseriózní přístup, nezbyde mu, než problém řešit soudní cestou. Zde se objednatel ovšem často dostává do důkazní nouze. Plnění smlouvy lze totiž vymáhat jen prostřednictvím žaloby (nikoliv orgánu dozoru, jakým je ČOI), a to jen v případě, že je smlouva řádně sepsána. 

Problémům s řemeslníky lze tudíž nejlépe předejít výběrem solidní firmy na základě referencí nebo doporučení (i když taková firma bude třeba dražší), a hlavně sepsáním co nejpodrobnější smlouvy o dílo, v níž je přesně uveden nejen výčet všech prací a použitých materiálů, ale také odhadovaná cena za celé dílo (není-li možné cenu stanovit přesně), a dále termín dokončení, případně harmonogram prací, a to včetně např. smluvní pokuty za zpoždění dodávky díla. Důležité je také vědět a mít ve smlouvě, kdo je dodavatelem prací a odpovídá tudíž za reklamace, následný servis atd.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS