Ochranné přilby pro sportování jen s návodem a označením

4. května 2016 Autor: Česká obchodní inspekce

Do projektu zaměřeného na kontrolu přileb pro cyklistiku, jízdu na skateboardu a kolečkových bruslích byly zapojeny všechny regionální inspektoráty České obchodní inspekce.
 
V průběhu 183 kontrol inspektoři ověřovali vybavení těchto osobních ochranných pomůcek označením shody CE a návodem v českém jazyce a také kontrolovali, zda návod obsahuje identifikační údaje o výrobci a další potřebné informace. Porušení povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky bylo zjištěno v plné pětině kontrol. „Že kontroly těchto osobních ochranných prostředků, jejich povinného značení a vybavení návody nejsou zbytečné, prokázaly výsledky dozorové akce. Proto bych chtěl spotřebitelům doporučit, aby nekupovali neznačené přilby bez českých návodů. A aby se při sportovních aktivitách v zájmu svého zdraví pokyny k bezpečnému používání těchto výrobků také řídili,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Cílem kontrolní akce bylo ověření, zda přilby pro cyklistiku, jízdu na skateboardu a kolečkových bruslích, které jsou nabízeny v tržní síti ČR, splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

V rámci centrálně řízených technických kontrol byly do této dozorové akce zapojeny všechny regionální inspektoráty České obchodní inspekce. Inspektoři se při kontrolách distributorů zaměřili především na povinné značení výrobků a plnění požadavků, týkajících se poskytování  důležitých informací od výrobce. V této souvislosti bylo předmětem kontrol zejména:

  • označení CE stanoveného výrobku
  • vybavení výrobku návodem, a to v českém jazyce
  • obsah návodu (identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci a informace o skladování, používání, seřizování a údržbě výrobku)

Výsledky kontroly průvodní dokumentace k výrobku

Z celkové počtu 183 kontrol bylo v 39 případech zjištěno, že distributor nezabránil distribuci ochranných přileb, které zjevně nesplňovaly požadavky zákona o technických požadavcích na výrobky. Distributor nesmí dodávat na trh stanovený výrobek, u kterého se domnívá nebo má důvod se domnívat, že nesplňuje stanovené technické požadavky (dle § 12 odst. 1 písm. b zák. č. 22/1997 Sb.). V těchto případech byla porušena povinnost přiložit k výrobkům informace od výrobce, případně nebyly tyto informace poskytnuty v českém jazyce.

Nedostatky v povinném značení shody

Ochranná přilba, která nebyla opatřena stanoveným označením CE (v souladu s požadavky ust. § 8 odst. 1 NV č. 21/2003 Sb.), byla nalezena při jedné kontrole. Stanovené označení bylo pouze na obalu tohoto výrobku, a to u její dámské i pánské varianty Nedostatky v dalším povinném značení nebyly zjištěny.

Uložená opatření a sankce

Za méně závažná porušení povinností bylo v průběhu kontrolní akce kontrolovaným subjektům pravomocně uloženo celkem 34 pokut v souhrnné výši 37 500 Kč.

Závěr

Ve více než pětině všech kontrol zjistili inspektoři ČOI nedostatky. Rozbor výsledků této akce bude podkladem pro případné další projekty a výkon dozoru v oblasti osobních ochranných prostředků.

V příloze naleznete konkrétní výsledky z jednotlivých krajů.


Zdroj: www.coi.cz

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS