Klamavá reklama

7. listopadu 2016 Autor: Mgr. Klára Balabánová

Většina reklam přehání, ale klamání už je za hranou. Jde o zakázanou, tzv. nekalou obchodní (a současně nekalosoutěžní) praktiku, která poškozuje nebo může poškodit zákazníky nebo i slušnou konkurenci podnikatele, hlavně tím, že zákazník může udělat rozhodnutí o koupi zboží nebo služeb, které by jinak neudělal. Klamat přitom lze jak tím, že v reklamě jsou přímo uvedeny nesprávné informace, tak i tím, že něco podstatného chybí nebo to třeba je uvedené nejasným a nesrozumitelným způsobem.
 

Např. je-li cena zboží uvedena bez DPH, překrásný katalog cestovní kanceláře je hodně vzdálený pozdější šedivé skutečnosti, nebo nabízí-li pojišťovna ke koupi zboží připojištění proti rozbití výrobku z nedbalosti s tím, že později vyjde najevo, že právě inzerovaná situace je uvedena ve výlukách z pojistného, při kterých se pojistné plnění nevyplatí.

Jak se bránit?

1. Nejjednodušší je obrátit se na některý ze správních orgánů, které mají v popisu práce dozor nad zákazem klamavé reklamy - ty mohou podnikateli uložit ukončení nebo odstranění klamavé reklamy a sankci až do výše 5 milionů Kč.

Je to zejména:

  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz) – pro reklamu šířenou televizním nebo rozhlasovým vysíláním,
  • krajské živnostenské úřady – pro reklamu šířenou tištěnými médii, na veřejných prostranstvích (billboardech, sloupech veřejného osvětlení apod.) a v případech, kdy není daná pravomoc jiného dozorového orgánu,
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.cz) - pro reklamu na potraviny,
  • Státní úřad pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) pro reklamu na léčiva, atd.
2. Vedle toho se může každý, kdo tvrdí, že jeho právo bylo klamavou reklamou ohroženo nebo porušenodomáhat přímo proti podnikateli, aby šíření reklamy ukončil, odstranil závadný stav a dále, aby poskytl přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydal příp. bezdůvodné obohacení, které na základě klamavé reklamy získal.

Tento postup je však již složitější – nebude-li podnikatel jednat na základě výzvy poškozeného dobrovolně, není jiné cesty, než se domáhat svých práv soudně. Zajímavostí je, že žalobu o zdržení se užívání klamavé reklamy a odstranění závadného stavu mohou vedle spotřebitelů a podnikatelů podat k soudu i právnické osoby oprávněné hájit jejich zájmy, tzn. spotřebitelské organizace nebo svazy podnikatelů.

3. V nejzávažnějších případech poškozování práv spotřebitelů nebo jiných soutěžitelů není vyloučeno ani podání trestního oznámení.

Právní úprava:

zákon o regulaci reklamy – č. 40/1995 Sb., § 2 (zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou) a násl., § 7 (výčet dozorových orgánů v oblasti regulace reklamy)

zákon o ochraně spotřebitele – č. 634/1992 Sb., § 4 a násl.

občanský zákoník – č. 89/2012 Sb., § 2976 a násl. (klamavá reklama coby nekalosoutěžní praktika)

(vše v aktuálním znění)

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS