Soutěž pro žáky základních a středních škol o chytré spotřebě energie

1. ledna 2017 Autor: Lenka Mužíčková

Dnešní žáci jsou obeznámeni s celosvětovým bojem proti klimatickým změnám a úsilím o vybudování udržitelného světa. Mnoho z nich patří v boji proti této světové výzvě mezi chytré odběratele, kteří se naučili minimalizovat množství odpadu a šetřit vodou. Uvědomují si však, jaký vliv mají jako odběratelé energie?
 
Energie je všude. V dnešním světě se mladí lidé nestanou chytrými odběrateli, pokud se nenaučí snížit svou spotřebu energie. Příležitost k úsporám představují dopravní prostředky (automobil, vlak, kolo, motocykl), topení nebo chlazení v domácnosti, používání osvětlení na školách nebo sprchování či dlouhé koupání. Úspory energie také závisí na domácích spotřebičích, které se rozhodneme používat. V případě mladých lidí jde zejména o elektrické spotřebiče (mobilní telefony, sluchátka, tablety a počítače).
 
Politika energetické unie a boje proti klimatickým změnám patří mezi nejdůležitější priority Evropské komise. V únoru 2015 představila Evropská komise rámcovou strategii pružné energetické unie s výhledovou politikou boje proti klimatickým změnám (Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy). Ve vztahu k odběratelům tato strategie zahrnuje jasnou a účinnou legislativu pro ochranu práv odběratelů a také revizi směrnice o energetických štítcích, která je novým pracovním programem „ekodesignu“ zaměřeným na zabezpečení snadného a volného přístupu k údajům o spotřebě energie v reálném čase a z minulosti. Z dlouhodobého hlediska je cílem energetické strategie do roku 2050 (2050 Energy Strategy) přebudovat energetickou soustavu (snížením emisí skleníkových plynů o 80 až 95 %).
 
Strategie také usiluje o to, aby měli odběratelé lepší kontrolu nad výdaji za energii a aby je mohli lépe předvídat (což přispěje k ochraně životního prostředí a ušetří finanční prostředky), a o zlepšení zabezpečení energetických dodávek pomocí národních zdrojů.
 
V tomto duchu by se měli mladí lidé naučit, že jejich každodenní chování má vliv na spotřebu energie a v širším kontextu i na celosvětovou udržitelnost spotřeby a na boj proti klimatickým změnám.

Viz www.consumerclassroom.eu
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS