Pozor na akční ceny a slevy, počet klamání spotřebitelů neklesá

30. června 2017 Autor: ČOI

Slevové akce v České republice trvají nepřetržitě a u domácího spotřebitele jsou velice populární. Česká obchodní inspekce v 1. čtvrtletí 2017 zjistila, že ke klamání spotřebitele dochází i nadále a počet zjištění neklesl. V tomto období provedla na celém území ČR 1838 kontrol a pochybení zjistila téměř ve 40 procentech, což je přibližně totožné množství jako v minulém roce za stejné období. V tomto čtvrtletí bylo pravomocně uloženo 499 pokut v celkové výši 6,3 milionů korun. 
 

Česká obchodní inspekce uskutečnila od 2. 1. 2017 do 31. 3. 2017 kontrolní akci zaměřenou na kontrolu nabídky a prodeje zboží za akční ceny a sezónní slevy.  V tomto období provedla 1838 kontrol, při nichž bylo ověřeno dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů. Kontrolní akce byla provedena na celém území České republiky bez ohledu na formu nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno v 714 případech, tj. 38,9 %.

Porušení právních předpisů

 Nejčastěji docházelo k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Celkový počet zjištění byl 913:

  • ve 245 případech prodávající neinformoval v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, jednalo se o případy, kdy spotřebitel nebyl seznámen s konečnou cenou, ceny byly uváděny před slevou, nikoli po slevě (§ 12)
  • ve 218 případech byla porušena ustanovení zákona, která upravují informační povinnosti prodávajícího při nabídce a prodeji výrobků a služeb (§ 9, § 10, § 11)
  • ve 211 případech byla porušena poctivost prodeje výrobků a služeb, která se týká správné hmotnosti, míry, množství a správného účtování cen (§ 3)
  • v 87 případech byl porušen paragraf, který ukládá prodejci povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby (§ 16)

 Uložená opatření a sankce

ČOI na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila 499 pokut v celkové výši 6 256 500 Kč.  Dále inspektoři ČOI vydali zákaz prodeje 6227 kusů výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů. Ty se týkají například textilních vláken, označování materiálového složení textilních výrobků a dalších technických požadavků na výrobky, které jim předepisují směrnice EU. Hodnota zakázaného zboží činila 985 906 Kč. ČOI také vydala zákaz na 46 kusů měřidel, která neodpovídala právním předpisům.

Závěr

Slevové akce probíhají v podstatě nepřetržitě a český spotřebitel je hojně využívá. Proto ČOI věnuje této problematice zvýšenou pozornost. V některých případech se stává, že podmínky slevových akcí nejsou pro spotřebitele dostatečně a jednoznačně vymezeny. To může mít za následek skutečnost, že spotřebitel jedná způsobem, jakým by v případě jednoznačně poskytnutých informací o podmínkách uzavření smlouvy nejednal. Takové rozhodnutí spotřebitele pak může následně vést k poškození jeho ekonomických zájmů.

Zdroj: www.coi.cz

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS