Nacházíte se zde: Tiskový servis

Tiskový servis


Boj o směrnici o bezpečnosti hraček skončil

18. prosince 2008 Autor: Zuzana Roithová, Štrasburk

„Mám radost, že se rok s rokem sešel a já mohu s hrdostí říci, že se nám podařilo splnit slib a v rekordním čase navrhnout, a ještě před Vánoci schválit moderní závazná pravidla, která lépe ochrání děti v Evropě před nebezpečnými hračkami".

 

Revize dvacet let staré směrnice, která se nyní vztahuje na všechny hračky pro děti až do 14 let, zásadně zpřísňuje limity pro chemické, mechanické a další vlastnosti látek, ukládá povinnost výrobcům, ale i dovozcům po deset let dokladovat detailní složení výrobků, na obaly uvádět úplnou pravdivou adresu výrobce a také srozumitelně a čitelně informovat o bezpečném používání hračky. Směrnice také dává větší bič do ruky kontrolním orgánům. „Za nesmírně důležité považuji to, že nejen evropští výrobci, ale také dovozci (80% hraček je z Číny) budou plně právně odpovědní za kvalitu zboží, tedy i toho, které do Evropy dovezou.

Předvánoční hlasování poslanců o hračkách nebylo klidné. Dnes se ve Štrasburku strhla bouřlivá diskuse o návrhu frakce zelených a části poslanců ze socialistické frakce, který měl směrnici zablokovat. Na poslední chvíli navrhli povinné externí testování každé hračky, což by evropští výrobci hraček (většinou jde o malé podniky) finančně nezvládli. Poslankyně Roithová na plénu uvedla, že v ČR test jedné hračky stojí v průměru kolem 3000 Euro a že zkušenosti z USA i Číny prokázaly, že i externě testované hračky bývají závadné. Podle návrhu, který schválil Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a který také přijala Rada a nakonec i Evropský parlament, budou externí testy nutné jen tam, kde nejsou stanoveny standardy. „Oceňuji, že většina poslanců odmítla takový návrh, který by evropské výrobce hraček likvidoval s vědomím, že v Číně testované hračky stejně nebudou zárukou jejich bezpečnosti. EU nemá možnost hnát k odpovědnosti externí zkušebny v Asii. „Odpovědnost leží na dovozcích a výrobcích. Na nich je, zda potřebné testy provedou ve svých či externích laboratořích, oni si musí dávat pozor na to, aby plnili evropské standardy nejen na začátku výroby, ale trvale a že to tak činí i jejich subdodavatelé, s nimiž mají kvalitní smlouvy.

„Je mi líto, že kontrolní orgány dosud nezačaly také nebezpečné hračky likvidovat. Pouze nařizují jejich stahování z trhu a udělují pokuty". Poslankyně Roithová upozornila již před rokem ve svém výboru na to, že se zakázané nebezpečné zboží znovu objevuje v prodeji, například na pultech pouličních stánků a požadovala legislativní změnu, která by umožnila nebezpečné zboží likvidovat obdobně stejně jako padělky. „Ačkoli nová pravomoc platí již půl roku, dosud není využívána " upozorňuje Zuzana Roithová.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS