Nacházíte se zde: Vzdělávání

Vzdělávání


Evropská síť pro podnikatelské vzdělávání

29. října 2015 Autor: Michaela Šojdrová

V květnu 2015 vznikla za podpory Evropské komise a organizace Junior Achievement Europe Evropská síť pro podnikatelské vzdělávání (EE-HUB). Cílem iniciativy je rozvinout celoevropskou síť podnikatelského vzdělávání, která se zaměří na tvorbu předpisů a jednotné politiky podporující podnikání mladých, sdílení dobrých zkušeností a nejrůznějších informací z této oblasti.

 

Síťování, odvaha a podpora od zkušených podnikatelů

Více než 40 expertů a 10 europoslanců se zúčastnilo zahajovací konference v Bruselu. Všichni se shodli, že pro rozvoj podnikání mladých je nutné, aby se podnikatelské vzdělávání stalo povinnou součástí výuky na všech evropských školách. V souvislosti s podnikatelskými dovednostmi je také nutné zlepšovat IT dovednosti. Dále je podle odborníků nutné více propojovat podniky se školami, aby se mladí lidé dostávali co nejdříve do praxe, nebáli se přicházet s novými nápady a riskovat.

Iniciativu schvaluje i Michaela Šojdrová, která byla při příležitosti konání konference EE-HUBu jmenována velvyslankyní pro prosazování podnikatelského vzdělávání v členských státech. „Společný evropský prostor je velkou příležitostí sdílet dobrou praxi, učit se vzájemně a společně zlepšovat kvalitu vzdělávání s cílem lepší budoucnosti našich dětí. Podnikatelské dovednosti je třeba vyžadovat, je možné je učit a také se je naučit. Je to užitečné pro jedince i pro společnost,“ vysvětluje Šojdrová.

Plány EE-HUBu

V letech 2016-2018 uspořádá Síť několik konkrétních akcí, které by měly dopomoci jejímu ustavenému cíli. Bude se jednat o webináře, cílené online diskuse a několik kulatých stolů, a to jak s podnikateli a lidmi z praxe, tak s učiteli, kteří by měli výuku do vzdělávacích programů postupně zavádět, i ministry, kteří by měli nové strategie podporovat a prosazovat.

„Aby byla dnešní Evropa úspěšná ve světové konkurenci, musí volit přístup, který bude mladé lidi motivovat k aktivitě a vlastnímu podnikání. Dovednosti jako například kreativita, schopnost nést riziko, zvládat neúspěch či potřebná a často opomíjená finanční gramotnost se ale mohou hodit nejen podnikatelům, ale i budoucím zaměstnancům,“ dodává Šojdrová.

Tento článek vznikl s podporou Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS