Nacházíte se zde: Potraviny / Zdravá výživa

Zdravá výživa


V České republice jíme příliš málo ryb

29. dubna 2009 Autor: Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., emeritní profesor MZLU v Brně

V potravinové politice mnoha států světa jsou význam­nou položkou mořské a sladkovodní ryby, především jako zdroj velmi kvalitních bílkovin í jako zdroj nutričně významných lipidů, vitaminů a minerálních složek.

 

Světo­vý roční výlov potravinářsky významných ryb představuje v posledních letech 95 až 100 milionů tun (pro srovnání: světová roční produkce masa jatečných zvířat činí 240 až 250 milionů tun v hodnotě „maso na kosti"; u ryb jde o„výlovní", tedy živou hmotnost). Více než 80 % vylo­vených ryb jsou ryby mořské, necelých 20 % světové produkce činí ryby sladkovodní.

Průměrná roční spotřeba na jednoho obyvatele země­koule představuje 16 kg ryb, statistická roční spotřeba na jednoho obyvatele EU 15 činila 11 kg. V ČR je spotřeba ryb velmi nízká a několik posledních let stagnuje na 5 až 5,5 kg, z toho asi 1 kg jsou ryby sladkovodní. Lékaři nám radí zvýšit roční spotřebu ryb optimálně na 17 kg na průměrného obyvatele

ČR. Proklamacemi se o to snažíme, ale stagna­ce reálné spotřeby dlou­hodobě trvá. Příčin tohoto stavu je jistě několik, po­kusme se o jejich analýzu a případně o návrhy na řešení.

Nejzávažnějším argumentem ve prospěch spotřeby ryb je nepo­chybně příznivý vliv na lidské zdraví. Vyhodno­cení vztahu mezi spo­třebou ryb a zdravotním stavem populace je velice nesnadné, poněvadž se na něm podílí nepřeberné množství dalších vlivů. Mareš (2003) shrnul výsledky relace mezi úmrtností lidí (ve věku 65 let) na ischemic­kou chorobu srdeční a konzumací ryb v roce 1985. Ve Francii připadlo na 100 000 obyvatel 53,5 úmrtí na kardiovaskulární onemocnění při průměrné roční spotřebě 26 kg ryb na osobu (byla to statisticky nejnižší úmrtnost v Evropě). Pro porovnání: Švýcarsko 55,5 úmrtí, spotřeba ryb 14 kg; Švédsko 73,7 a 26,5 kg; Is­land 74,5 a 80 až 90 kg. V ČR spotřeba ryb 5,3 a počet úmrtí 150,8 a v Maďarsku při spotřebě 4,2 ryb počet úmrtí dokonce 182,4. Zmíněné výsledky nemohou být považovány za absolutní, ale vliv spotřeby ryb na lidské zdraví dost zřetelně naznačují.

ZDE naleznete i celé znění článku.

Převzato z: Časopis výživa a potraviny 4/2008 - www.vyzivaspol.cz.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS