Nacházíte se zde: Potraviny / Zdravá výživa

Zdravá výživa


Stravovací návyky a zvyklosti 11-letých dětí

30. dubna 2009 Autor: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., II. dětská klinika, Fakultní nemocnice Brno Mgr. Kamila Poslušná, Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta

Cílem sdělení je shrnout vybrané výsledky rozsáhlé studie ELSPAC -„European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood", tedy „Evropské dlouhodobé studie těhotenství a dětství". V České republice zahrnuje výzkumný soubor všechny děti s trvalým bydlištěm v městě Brně, které se narodily od března 1991 do konce června 1992. Jedná se tedy o soubor do značné míry reprezentativní a unikátní, kromě jiného už jenom svým rozsahem.

 

Podstatou studie je sledování všech možných faktorů ovlivňujících vývoj dítěte a výživa zde samozřejmě nemůže chybět. V tomto článku se zaměříme na část věnovanou stravovacím zvyklostem, zejména co se týče frekvence a rozložení jídel v průběhu dne, obecně způsobů stravování, preferencí, a potíží s jíd­lem, zatímco vlastní strukturu stravy bychom zhodnotili v předpokládaném navazujícím dalším článku.

Metodika

Ve studii ELSPAC se používají standardní sady dotazníků, které vycházejí z anglického originálu. Při vyšetření v 11 letech bylo zjišťování výživových faktorů obsaženo v dotazníku „Dítě a jeho prostředí", který vyplňuje matka. V uvedeném dotazníku se výživou zabývají dvě sekce, a to „Stravovací návyky a zvyklosti" a „Výživa a stravování". Aktuální hodnocení se týká první uvedené části. Dotazníky byly distribuovány celkem 2955 matkám 11-letých dětí v Brně. Návratnost byla 73 %, výsledky v konečném zpracování se týkají 2151 dětí.

Výsledky

Nejčastější variantou stravování dětí je „5x denně", podstatně méně častější je „4x denně" a ostatní možnosti se již vyskytují zcela okrajově. Ukázalo se, že před vyučováním pravidelně snídá pouze 62 % dětí, a relativně značná část, 17 %, před vyučováním nesnídá nikdy. Dopolední svačinu mělo pravidelně 83 % dětí a oběd 92 %.

Nejčastější formou poledního stravování je vařený oběd ve škole, který má denně 75 % dětí. Druhým nejčastějším způsobem je, že dítě přichází na oběd domů, což denně praktikuje 22 % a nepatrná část s jinou frekvencí. Balíček s obědem z domů si nosí jen necelá 4%, a zcela okrajová je varianta, kdy si dítě samo kupuje rychlé občerstvení.

Z tří variant formy večeří (jídlo čerstvě připravené teplé, ohřívané, studené) není žádná uplatňována denně či s výraznou převahou nad ostatními. Relativně nejčastější je studené jídlo, a podobnou frekvenci má čerstvě připravené teplé jídlo. Ohřívané jídlo je využíváno nejméně často.

Oběd nebo večeře z polotovaru nebývá připraven běžně: 31,6 % dětí zřídka nebo vůbec, 27,7 % dětí 1-2krát měsíčně, 22,1 % dětí 3-4krát měsíčně, 16,5 % dětí 1-2krát týdně a 2,1 % 3-4 krát týdně nebo častěji.

Pokud se týká zvláštních diet, nejčastější je dieta ze zdravotních důvodů, ale i ta se týká pouze 2,5 % dětí, a ještě méně často se vyskytuje redukční dieta (2,2 %). Směry jako vegetariánství a jeho varianty či další jsou u dětí praktiko­vány v tak malé míře, že z celého souboru se to týká jen několika málo jedinců.

ZDE naleznete více o výsledcích studie. vč. ilustrativních tabulek s popisem.

Převzato z: Časopis výživa a potraviny 4/2008 - www.vyzivaspol.cz.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS