Nacházíte se zde: Dětské boty / Zdravotně nezávadná dětská bota

Zdravotně nezávadná dětská bota


Kdo na kom parazituje, ...

18. listopadu 2009 Autor: www.rodina.cz

... aneb o čem ta "Žirafa" vlastně je? O významu certifikace dětské obuvi dnes již pochybuje málokdo. Visačka s logem žirafy se stala synonymem kvality, zdravotní nezávadnosti, což je směrodatné vodítko pro mnohé zákazníky. Již delší dobu se řeší případ, kdy byla podobná značka "Žirafy s klaunem" používána firmou Obuv Essi s.r.o.  Celý problém mj. vyústil až ke ...

 

... zveřejnění článku na serveru www.rodina.cz :

(Přinášíme Vám text původního článku v plném znění a připojujeme reakce představitelů České obuvnické a kožedělné asociace)

Kdo na kom parazituje, aneb o čem ta Žirafa je


Na srpnovém obuvnickém veletrhu v Brně představila Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) informativní plakát, kterým vyzdobila svůj stánek. Plakát propaguje značku „Žirafa“ a tudíž dobrovolnou, nepovinnou a jak nyní ČOKA s oblibou uvádí, nadstandardní certifikaci dětské obuvi pro děti do 3 let.
Avšak, co čert nechtěl, povedla se tajemnici asociace Vlastě Mayerové věc nevídaná. Na plakát vedle reklamního textu nechala vyfotografovat dětskou zimní obuv art. E 5074, který je výrobkem firmy Obuv Essi s.r.o. Ano, ano, té Essi, kterou tajemnice Mayerová na televizi Prima nazvala parazitem na práci ČOKA. (Na tak mizerné práci nechce Essi opravdu ani parazitovat). Ano, ano, té Essi, o které při každé příležitosti tajemnice V. Mayerová neopomene správně zdůraznit, že tato firma není a nikdy nebyla držitelem licence „Žirafa“.

Certifikátů „Žirafa“ bylo od počátku její existence od roku 2003 prodáno již více než 400. Bezesporu chválihodný počin. Že by však tajemnice ČOKA V.Mayerová nevěděla komu byla kdy licence žirafy prodána a komu ne, když na asociaci pracuje minimálně druhé desetiletí?

V současné době záležitosti budí dojem, že Vlasta Mayerová umí kdekoli naprezentovat firmu Obuv Essi s.r.o. jako největšího vyvrhele, který svými výrobky ničí dětské nožky, ale v podstatě však nepozná její výrobek. Naopak, na své propagační materiály obvykle každý vybírá ten nejlepší výrobek, což se docela povedlo i jí.

Nutně tedy musí vyvstat otázka, zda se nejedná jen o obchod se zdravím našich dětí, který plní pokladnu vybrané zkušební laboratoře a ČOKA. A proč vlastně není tato dobrovolná certifikace poskytována asociací zdarma? Vždyť jde o zdravý vývoj našich dětí!!!! Pak by to bylo možné považovat za službu veřejnosti.

Současný stav je takový, že každý výrobce, dovozce nebo distributor obuvi pro děti do 3 let, má podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let za povinnost zajistit si hygienické atesty na použité materiály u hotové obuvi.

Firma Obuv Essi s.r.o. si u svých výrobků tuto povinnost bezesporu plní, ale nikdy nenechala provádět další zkoušky na „Žirafu“, protože svoji obuv vyrábí na certifikovaných kopytech č.:3330 a 3740. Tudíž nepotřebuje žádné další ortopedické či bezpečnostní hodnocení. A kvalitu si zákazník laskavě posoudí sám.

Obuv Essi s.r.o. spolu s mnoha dalšími distributory obuvi tedy neplní pokladničku ČOKA, a tak se tito rázem ocitají v prezentaci ČOKA mezi špatnými.

Co je Vám však platná „Žirafa“, když Vašim dětem padají školní bačkorky z nohy? Co je Vám však platná „Žirafa“, když Vaše, byť pětileté dítě řekne, že takhle ošklivé boty prostě nechce a nosit nebude?

Všichni si určitě přejeme, aby kvalita obuvi pro naše děti, a nejen do 3 let věku, byla pod přísnou kontrolou. Jsme však proti tomu, aby tímto způsobem byla navyšována cena výrobku o náklad směřující do pokladny obuvnické asociace. Jsme proti, aby byli takto manipulováni výrobci, dovozci a koneckonců i spotřebitelé. A jak to na tom Kabu dopadlo?

Prezident ČOKA Petr Kubát na upozornění firmy Obuv Essi s.r.o. na vzniklý přehmat, či neznalost a nedbalost, jak chcete, nechal plakáty odstranit. Přislíbil i zničení celého nákladu. Zřejmý viník – tajemnice Vlasta Mayerová nesehrála svojí obvyklou roli kladné hrdinky až do konce. Již celá léta, jak se jen dalo, bojovala za své oblíbence v televizi, rozhlasu, tisku i na internetu a nyní si ve své aroganci dá na svůj plakát výrobek přehlížené konkurence.


Bylo to smutné Kabo. Certifikát Žirafa – česká kvalita, byla nakonec slavnostně udělena polskému výrobku.


Prostě ostuda jako hrom.

 

Andre Schmidt – jednatel

Obuv Essi s.r.o.

zdroj: www.rodina.cz
http://www.rodina.cz/scripts/diskuse/prisp.asp?id=12182782


 

Reakce České obuvnické a kožedělné asociace:

 

  • Petr Kubát, prezident ČOKA:

Vážený pane Schmidte,
dovolte mi, abych reagoval na Váš článek na www.rodina.cz z pozice prezidenta České obuvnické a kožedělné asociace /ČOKA/.

Začnu od konce Vašeho dopisu. Na obuvnickém veletrhu KABO vystupuji v první řadě jako vystavovatel a majitel firmy D.P.K, spol. s r.o. a až v druhé řadě jako předseda ČOKA. Náš stánek byl relativně daleko od stánku asociace, takže jsem ho navštívil až na základě informace od zaměstnankyně firmy Obuv Essi, s.r.o. /dále jen Essi/, že na dvou plakátech propagujících dobrovolnou certifikaci dětské obuvi a Žirafu, je umístěn obrázek dětské zimní obuvi z Vaší produkce. Oba plakáty jsem nechal bezprostředně ze stánku ČOKA odstranit a v zápětí jsem se za tento přehmat omluvil osobně ve stánku Obuv Essi s.r.o. a hned nato telefonicky Vaší manželce. Výrobu plakátů zadala tajemnice ČOKA PhDr. Vlasta Mayerová agentuře Aidya, která propaguje značky kvality. Grafik bohužel stáhl z internetu obrázek dětské obuvi zn. Essi bez autorizace. Věřte, že tato situace nebyla záměrem, ale nepříjemným omylem, který spojil Váš výrobek s dobrovolnou certifikací dětské obuvi. Tímto se Vám osobně omlouvám.

V neposlední řadě bych rád vysvětlil, začátek celé kauzy mezi ČOKA a firmou Essi ohledně používání značky „Žirafa“. Ochranná známka „Žirafa“ je duševním vlastnictvím ČOKA od roku 1997. Cca před 3 lety se oblevila značka žirafy vedené klaunem na dětské obuvi, kterou firmy Essi dodávala do maloobchodní sítě v České republice. Firma Essi byla ze strany ČOKA vícekrát upozorněna, že toto jednání je v rozporu s dobrými mravy a že jde o de facto vytváření klamavé reklamy. Firma byla rovněž vyzvána, aby od používání značky klauna se žirafou upustila. Nicméně firma na naše upozornění reagovala tím, že si může na obuv dávat cokoliv. Z tohoto důvodu, protože se na nás obracela řada spotřebitelů s dotazy, zda dětská obuv od firmy Esssi může používat značku „Žirafa“ či nikoliv, jsme považovali za nutné celou záležitost objasnit na internetových stánkách a přes média. ČOKA nikdy ani ústy mými ani ústy tajemnice asociace neprohlásila, že obuv zn. Essi je nekvalitní, špatná nebo nesplňující povinné hygienické atesty dané vyhláškou č.84/2001 Sb.. Jedinou pravdou je, že PhDr. Mayerová prohlásila v médiích, že firma Essi parazituje na značce „Žirafa“. Ze strany pracovníků firmy Essi nám však bylo řečeno, že značka žirafy vedená klaunem je firmou Essi používána záměrně, protože se ČOKA na dobrovolné certifikaci obohacuje a tímto chtějí značku znevážit.

Chtěl bych vyvrátit Vaše tvrzení, že se jedná „jen o obchod se zdravím našich dětí, který plní pokladnu ČOKA a vybrané zkušební laboratoře“! Nejnákladnější část zkoušek jsou právě hygienické atesty, které jsou podle výše uvedené vyhlášky pro všechny subjekty stejně povinné a které může kromě Institutu pro testování a certifikaci (ITC) a.s., Zlín provést kterákoliv zkušební akreditovaná laboratoř, (SZÚ Praha, AZL s.r.o. Otrokovice, TZÚ Brno aj.). Tyto atesty, jak uvádíte, máte rovněž zpracované a tyto atesty tvoří opravdu nejdražší část zkoušek.

Ten, kdo si nechává provést nadstandardní hodnocení dětské obuvi, musí mít v první řadě hotové atesty podle vyhlášky č. 84/2001 Sb.. Dalším postupem je zhodnocení zdravotní nezávadnosti kopyta, toto hodnocení již výrobci většinou mají provedené, případně cena proměření je cca 1.000,-Kč za 1 kopyto a provádí ho odborná pracovnice Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati (FT UTB) ve Zlíně. Následuje posouzení obuvi v Komisi zdravotně nezávadného obouvání (KZNO), jejímiž členy jsou lékař ortoped, kvalifikovaný pracovník zdravotně nezávadného obouvání, pracovník biomechanické laboratoře, obuvnický technik, pracovník zkušebny, certifikační pracovník a dle potřeby i další odborníci. Pokud obuv vyhovuje po stránce konstrukční, jsou provedeny další potřebné atesty, (zejména obrušivost podešví a flexibilita obuvi). Ceny jsou účtovány dle platného sazebníku ITC a.s., případně si může žadatel doložit i tyto zkoušky i z jiné akreditované laboratoře. ČOKA jako nestátní, nezisková organizace v rámci toho postupu nemá z dobrovolné certifikace ani korunu zisku, což je účetně doložitelné.

ČOKA vždy poukazovala na zdravotní aspekty obouvání a na zhoršující se situaci v oblasti obouvání dětí po roce 1990. Právě proto byla v roce 1997 po konzultacích s Českou ortopedickou společností, úřadem hlavního hygienika MZ ČR, výzkumnými pracovišti (FT UTB) a zkušebnami obuvi zavedena dobrovolná certifikace dětské obuvi a zavedena značka „Žirafa“, která je signálem pro rodiče dětí, že obuv byla dobrovolně certifikována a že je po všech stránkách zdravotně nezávadná. Co se týká estetických kriterií, tyto KZNO absolutně nehodnotí. Systém je však plně otevřený pro všechny, kdo si chtějí nechat svou dětskou obuv nestranně ohodnotit, tedy i pro zahraniční výrobce.

Určitě s Vámi souhlasím v tvrzení, že kvalitní obuv by měly mít děti nejen do 3 let věku, ale i děti starší. Systém dobrovolné certifikace dětské obuvi je možné uplatnit až do 15-ti let věku dítěte. Jsem přesvědčen, že ač je dětská obuv označena „Žirafou“, „Klaunem „ nebo „Klaunem s žirafou“, je na rozhodnutí spotřebitele, kterou obuv si nakonec vybere a zakoupí pro své dítě.

V České republice existuje v současné době pouze pár výrobců kvalitní dětské obuvi a všem by přece mělo jít v první řadě o stejnou věc, tj. o nabídku kvalitní a zdravé dětské obuvi, která umožňuje zdravý vývoj dětských nohou.

Pokud by pomohlo alespoň částečně vyřešit spor ohledně prezentace plakátu na stánku ČOKA při veletrhu KABO II 2009 s použitím obrázku Vaší obuvi mezi ČOKA a firmou Obuv Essi s.r.o., jsem ochoten abdikovat na svou čestnou funkci prezidenta ČOKA.

Petr Kubát
prezident ČOKA

 

  • PhDr. Vlasta Mayerová, tajemnice ČOKA:

Jak to vlastně všechno doopravdy bylo?!
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je majitelem ochranné známky „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“, známé pod názvem „Žirafa“ již od roku 1997. Tato značka byla přijata do programu „Česká kvalita“ v roce2003 a od této doby také provádí společně s ČOKA částečnou propagaci značky i agentura, která je pověřena Národním informačním střediskem pro podporu kvality propagací značek kvality. Právě tato agentura připravila pro ČOKA zmiňovaný plakát, jak je uvedeno v článku „Kdo na kom parazituje, aneb o čem ta Žirafa vlastně je“. ČOKA dodala pouze texty a loga, která chtěla mít na plakátu uvedeny. Reklamní grafik, ve snaze plakát oživit a zřejmě i z důvodu nedostatku času, protože v době před veletrhem KABO probíhají většinou dovolené (a také já jsem byla bohužel ještě na dovolené), si našel na internetu dětskou obuv, která byla nabízena jako certifikovaná a dokonce pod značkou žirafy a z této nabídky jeden model vybral a navíc odstranil na plakátu ještě i firemní označení obuvi. Nejednalo o server firmy ESSI – obuv s.r.o. , ale bohužel na uvedeném serveru byly veškeré modely firmy ESSI - obuv s.r.o. uvedeny pod značkou „Žirafa“. Plakát byl na stánek ČOKA dodán v úterý ráno a ihned po upozornění firmy (tj. ve středu) byl odstraněn a zničen. Veletrh KABO probíhal pouze jako B2B, tj. pouze pro odbornou veřejnost.

Tímto se firmě ESSI – obuv s.r.o. omlouvám za tuto nemilou záměnu, byť jsem ji opravdu nezavinila. Příslušný internetový server, ale i další servery, které nabízejí obuv ESSI – obuv s.r.o. klamavým způsobem byly a budou ze strany naší asociace vyzvány, aby obuv zn. ESSI nespojovali v žádném případě se značkou „Žirafa“.

Veškeré firmy a platné certifikované vzory dětské obuvi v rámci dobrovolné certifikace budou právoplatně zveřejňovány a aktualizovány pouze v rubrice dětská obuv na stránkách naší asociace: http://www.coka.cz/

Co se týká zdravého obouvání dětí, naše asociace vždy plnila zejména osvětovou úlohu vzhledem k rodičům dětí, nepropaguje prioritně žádného výrobce, ale propaguje zdravou dětskou obuv a zásady zdravého obouvání. Důležité pochopitelně je, aby obuv byla vyrobena ze zdravotně nezávadných materiálů a splňovala zejména ortopedická kriteria a měla i další důležité vlastnosti, jako je např. dobrá flexibilita atd., ale zejména musí být vždy dobře a kvalifikovaně vybrána na správnou nohu, k čemuž slouží specializované obchody s dětskou obuví. ČOKA jako nestátní nezisková organizace v žádném případě neprofituje ze značky „Žirafa“, spíše naopak. Různými projekty dotuje osvětovou činnost a vzdělávání spotřebitelské veřejnosti v oblasti zásad zdravého obouvání, (a to nejen u dětí, ale i u dospělých lidí, u diabetiků apod.), včetně vydávání osvětových letáčků, které se rozesílají na předškolní a školní zařízení, do ordinací lékařů apod. Vzděláváme i prodejce dětské obuvi při pravidelných školeních.

V současném globalizovaném světě nemůžeme tvrdit, že pouze obuv vyrobená v České republice je dobrá. Velmi kvalitní dětská obuv je vyráběna opravdu i v sousedním Polsku, kde si polští výrobci rovněž nechávají svou dětskou obuv hodnotit a certifikovat ve státní zkušebně (CELAPO). Polské normy jsou navíc téměř shodné s našimi požadavky na zdravé obouvání dětí, včetně požadavků na konstrukci kopyta. Značka „Žirafa“ je tedy plně dostupná všem, kteří si nechají svou obuv posoudit a ověřit v Komisi zdravotně nezávadného obouvání (zde jde zejména o ortopedické a střihové posouzení obuvi a ověření správné proporcionality obuvi) a následně ověřit i další požadované vlastnosti ve státní zkušeně, případně mohou doložit protokoly zkoušek z jiných notifikovaných laboratoří.

V současné době se snažíme prosazovat ve spolupráci s europoslankyní MUDr. Zuzanou Roithovou povinné hygienické atesty a další základní požadavky na konstrukci dětské obuvi dokonce v rámci všech zemí Evropské unie. Letos v květnu jsme za ČOKA na zasedání Evropské konfederace výrobců obuvi (CEC) v Krakově přednesli již konkrétní návrhy všem zúčastněným evropským obuvnickým svazům se žádostí, aby zajistily podporu v národních parlamentech a u svých europoslanců. Naší snahou tedy je, aby nejen na našem, ale i na celém evropském trhu byla zákazníkům nabízena pouze zdravotně nezávadná obuv pro děti.

PhDr. Vlasta Mayerová
tajemnice, ČOKA

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS