Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Bezpečné hračky pro naše děti - o nové směrnici ve 23 bodech

11. listopadu 2008 Autor: Jiří Jirsa

Po více než 20 letech byla zmodernizována legislativa týkající se bezpečných hraček. Konečné znění směrnice, kterou jednohlasně odhlasoval Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu, již jen čeká na souhlas všech zemí Evropské unie.

 

Zuzana Roithová varovala před narůstajícím počtem nebezpečných hraček z Asie na evropském trhu již loni na podzim v médiích.

Brzy nato se spustila mocná lavina prohlídek. České kontrolní orgány konstatovaly, že každá osmá hračka na trhu je pro děti nebezpečná! Díky evropskému systému rychlého varování RAPEX byly staženy miliony hraček z evropského trhu ještě před Vánocemi 2007. Mezi zachycenými nebezpečnými výrobky dokonce hračkám patřilo prvenství a přitom zdraví našich dětí patří k největším hodnotám.

Zapracovaly i Evropské instituce a v mimořádném termínu předložily modernější pravidla pro bezpečnost hraček. Po roce jednání se nakoncec ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dojednalo konečné znění nové směrnice, ve které se zpřísnily požadavky na bezpečnost hraček. Důležitým bodem směrnice je, že nejen výrobci, ale i dovozci jsou právně odpovědní za to, že jimi dovážené hračky splňují zvýšené bezpečnostní standardy stanovené ve směrnici. Je to proto, že již 80% hraček je do EU dováženo z Číny.


Jak tedy vypadají dohodnutá pravidla?

1. Směrnice se týká hraček pro děti - do věku 14 let a zahrnuje fyzickou bezpečnost hraček - neobsahuje ustanovení týkající se výchovné hodnoty nebo morálních hledisek. Na trh EU lze uvést pouze bezpečnou hračku. Regulace se vztahuje i na hračky dodávanými neziskovými sdruženími zdarma.

2. Členské státy sami určí jazyky, kterým rozumí občané dané země pro veškerá varování a pokyny. Zajistí, že jejich obsah bude jednoznačný a srozumitelný.

3. Výrobci, dovozci a prodejci budou muset:

  • uvádět na obalech či hračce transparentním způsobem svou kontaktní adresu.
  • zpřístupnit záznamy o stížnostech veřejnosti
  • aktivně snižovat veškerá rizika

4. K podezřelým hračkám se bude přistupovat preventivním způsobem a úřady budou moci využít svých pravomocí, i když ještě není nebezpečí u hračky prokázáno.

5. Nová pravidla pro posuzování bezpečnosti a technickou dokumentaci:

Již před uvedením hračky na trh musí výrobci dokončit dokumentaci a provést posouzení bezpečnosti. Novou povinností je také provádět analýzu nebezpečí, která může hračka představovat. Technická dokumentace bude muset obsahovat navíc podrobný popis konstrukce a výroby hračky, informace o součástkách a použitých materiálech. Bude archivována 10 let.

6. Každá nová hračka musí buď odpovídat stávajícím standardům, a pokud pro danou kategorii hraček ještě standard vytvořen není, tak podléhají povinnému testování rizik.

7. Přísnější dozor úřadů

Dozor bude moci vstoupit do prostor podnikatelů a vyžádat si potřebné informace. A to i v jiném členském státě ve spolupráci s tamními úřady.

8. Zvýší se požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti hraček.

Hračky i pro děti starší 36 měsíců budou muset být konstruovány tak, aby zamezily možnému zablokování dýchacích cest vně či uvnitř úst a nosu

9. Výrobci dosud konstruovali hračky tak, aby vyhovovaly standardnímu chování dětí, nyní však budou muset vzít v potaz i nepředvídatelné chování našich ratolestí.

10. Budou platit velmi přísná pravidla pro hračky prodávané s jídlem - budou baleny zvlášť a hračka musí být dostatečně velká, aby se zabránilo nechtěnému spolknutí - čokoládová vajíčka Kinder však budou za přísnějších podmínek povolená.

11. Varování na hračkách a obalu i manuály jsou přísněji regulovány - jazyk bude muset být srozumitelný, zavádějí se nová varování např. o povinnosti dohledu dospělého, či že je nutná určitá maximální váha či výška dítěte pro bezpečné použití hračky apod.

12. Jsou stanovena specifická pravidla pro užití chemických látek v hračkách.

Karcinogenní a mutagenní látky nebo látky toxické pro reprodukci ve všech kategoriích jsou zakázány zcela a to, i když nedosahují limitu obecně stanoveného pro výrobky. Výjimku může schválit vědecká komise, pokud analýza alternativ prokáže neexistenci alternativní látky a pokud nejsou zakázány obecnou evropskou chemickou legislativou - REACH).

13. Jsou zvýšeny limity pro maximální obsah těžkých kovů.

14. Rozšířen je seznam zakázaných alergenů. O některých dalších alergenech bude povinnost umístit informace na obale. Zakazuje se obohacovat hračky chemickými vůněmi. (výjimka ze zakázaných vůní platí jen pro tzv. čichové, kosmetické a chuťové hry).

15. Jsou stanoveny i požadavky na elektrické a hygienické vlastnosti hračky.

16. Doporučení věkové kategorie pro použití hračky musí být uvedeno na obalu a při prodeji přes internet také na webové stránce.

17. Tato regulace platí plně pro všech 27 členských států a ty se nemohou v požadavcích na hračky odlišovat - i to zajistí spotřebitelům šanci nakupovat hračky příhraničně beze strachu z nižší kvality výrobků.

18. Pro malé, avšak velmi silné, magnety v hračkách připravuje Evropský výbor pro normalizaci zvláštní pravidla, jako prozatímní opatření již platí od dubna nové nařízení, že k hračce musí pevně připojeno varování: "Pozor! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc".

19. Hračky určené k častému vkládání do úst budou muset bez ohledu na věkovou skupinu splňovat stejné limity jako materiály určené pro styk s potravinami.

20. Hračky, které jsou navrženy k častému styku s pokožkou dítěte bez ohledu na věkovou skupinu, musí splňovat požadavky na kosmetické prostředky.

21. Hračky musí být vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky na hygienu a čistotu s ohledem na riziko infekce. Textilní hračky pro děti mladší 36 měsíců musí být pratelné a musí i po vyprání splňovat požadavky na bezpečnost.

22. Opatření proti riziku vdechnutí malých částí je rozšířeno. Týká se jako dosud všech hraček určených pro věk do 36 měsíců, ale bude platit i pro starší děti jde-li o hračky určené ke vkládání do úst ( například dětské hudební nástroje).

23. Rozšiřuje se škála i věkové omezení pro opatření proti riziku uškrcení či udušení.

Výrobci musí dostat šanci přizpůsobit výrobní procesy novým pravidlům, a proto bude nová regulace plně závazná za 2 roky. Sjednocení standardů pro užití chemických látek bude platit o další 2 roky později. Přesto lze očekávat, že se objeví výrobky či informace o výrobcích, které již dnes splňují tyto standardy dříve.

Směrnice se nevztahuje na následující předměty (jejich bezpečnost je upravena obecnými či jinými specifickými evropskými předpisy).

1. Dekorativní předměty pro oslavy.

2. Výrobky pro dospělé sběratele (modely ve zmenšeném měřítku; folklórní a dekorativní panenky; repliky historických hraček; napodobeniny skutečných střelných zbraní).

3. Sportovní potřeby (včetně kolečkových bruslí, skateboardů pro děti nad 20 kg).

4. Jízdní kola či koloběžky.

5. Elektricky poháněná vozidla.

6. Vybavení pro vodní sporty a vybavení pro výuku plavání.

7. Puzzle sestávající z více než 500 částí.

8. Vzduchové pušky a pistole, s výjimkou vodních pistolí, a luky pro lukostřelbu delší než 120 cm.

9. Ohňostrojné výrobky včetně kapslí.

10. Sady šipek s kovovými hroty.

11. Funkční didaktické výrobky (jako jsou elektrické trouby, žehličky a jiné funkční výrobky pracující s napětím nad 24 V).

13. Elektronická zařízení (jako jsou osobní počítače, herní konzole a jejich příslušná periferní zařízení).

14. Interaktivní software (počítačové hry).

15. Dětská šidítka.

16. Svítidla přitažlivá pro děti.

17. Elektrické transformátory pro hračky.

18. Vybavení pro dětská hřiště.

19. Hrací automaty.

20. Dětská vozidla.

21. Hračky s parním strojkem.

22. Praky a katapulty.Autor: Jiří Jirsa

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS