Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Úvod do série článků o bezpečnosti hraček

30. října 2015 Autor: Ilona Pechová, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Hračky jsou výrobky určené k hraní dětem do 14 let a vzhledem k tomu, že cílovou skupinou uživatelů hraček jsou děti, je jejich bezpečnosti věnována velká pozornost
 

Hračky byly zařazeny mezi vybrané výrobky, u nichž musí být před jejich uvedením na trh  provedeno posouzení shody, vystaveno ES prohlášení o shodě a na hračky musí být umístěno označení CE.

Co znamená „posouzení shody“?

Výrobce musí před uvedením hračky na trh posoudit její vlastnosti s požadavky předpisů, které se na hračky vztahují. V České republice je to nařízení vlády č.86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, které přebírá požadavky evropské směrnice č 2009/48/ES Bezpečnost hraček. V nařízení vlády jsou uvedeny obecné požadavky na bezpečnost. Konkrétní požadavky obsahují normy řady ČSN EN 71. Znění nařízení vlády i evropské směrnice jsou dostupné na internetu, znění norem však na internetu nenajdete, protože se normy nesmí kopírovat.

Co znamená označení CE na výrobku?

Výrobce tímto označením dává najevo, že provedl posouzení shody, hračky splňují požadavky evropské směrnice na bezpečnost hraček (našeho nařízení vlády) a jsou při předvídatelném použití bezpečné.

Na trhu by tedy měly být pouze hračky označené CE – tedy bezpečné. Že tomu tak není, se můžeme přesvědčit na stránkách systému rychlého varování RAPEX i ze zpráv ČOI v našich sdělovacích prostředcích.

V následujících článcích se budeme podrobněji zabývat nejen tím, které výrobky se za hračky považují, ale i konkrétními požadavky na jejich bezpečnost.
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS