Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Stručné seznámení s požadavky na bezpečnost hraček

16. prosince 2015 Autor: Ilona Pechová, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Co všechno se u hraček sleduje? Hračky musí být bezpečné z hlediska mechanických vlastností, hořlavosti a uvolňování nebezpečných chemických látek. U elektrických hraček k tomu ještě přistupují požadavky na elektrickou bezpečnost.

 

Požadavky na mechanickou bezpečnost jsou dále rozděleny na ty, které platí pro všechny hračky a dále přísnější požadavky na hračky pro děti do 3 let.

U všech hraček se sledují např. ostré hroty, hrany a mezery mezi pohyblivými částmi kvůli nebezpečí pořezání, píchnutí a skřípnutí různých částí těla a tloušťka plastových sáčků kvůli nebezpečí udušení.

Dále se u hraček, které mají unést hmotnost dítěte zjišťuje pevnost (jak statická, tak dynamická) kvůli zborcení hračky při hře a stabilita, kvůli převrácení hračky.

Hračky, které mají volný vnitřní prostor, do kterého může dítě vlézt, musí mít větrací otvory a dvířka nebo víko se musí dát zevnitř snadno otevřít. Podobně musí mít dýchací otvory i masky, které úplně kryjí hlavu.

Hračky se střelami musí mít omezenou kinetickou energii, aby nemohlo dojít k poranění např. očí.

U hraček, které vydávají zvuk, se měří hladina akustického tlaku, aby nedošlo k poškození sluchu.

Magnety v hračkách musí mít buď tak slabé, že nehrozí nebezpečí při jejich spolknutí nebo musí být připojeny tak, aby se nedaly spolknout.

Hračky pro pohybovou aktivitu (skluzavky, houpačky apod.) musí být zkonstruovány tak, aby nehrozilo riziko sevření různých částí těla nebo zachycení oblečení a riziko nárazu pohyblivými prvky. Sleduje se také výška pádu a např. i tvar skluzavek.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS